”Sjuksköterskor går hem och gråter efter jobbet”

”Sjuksköterskor går hem och gråter efter jobbet”
Vårdförbundet ser allvarligt på sjuksköterskornas psykosociala arbetsmiljö på medicinkliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Vårdförbundet slår larm om allvarliga problem på medicinkliniken vid Vrinnevisjukhuset. Patienter kan lämnas utan uppsikt i många timmar.

Av de 19 sjuksköterskorna på medicinkliniken, avdelning 3, vid Vrinnevisjukhuset har nu åtta sagt upp sig eller planerar att säga upp sig.

Magont och sömnsvårigheter

Orsaken är stora arbetsmiljöproblem under en längre tid. Vårdförbundets skyddsombud har påtalat dem för arbetsgivaren och haft möten om de åtgärder som ledningen sagt att man planerar. Men enligt skyddsombudet är det ingenting som i grunden förbättrar sjuksköterskornas situation och nu lämnas en så kallad 6:6a-anmälan in till Arbetsmiljöverket.

Listan över arbetsmiljöproblemen är lång och landar i slutsatsen att ”sjuksköterskor påtalar psykosomatiska stressymtom som magont vid ankomsten till arbetsplatsen, sömnsvårigheter, ständigt stresspåslag, svårigheter att släppa tankar kring jobbet på sin fritid. Sjuksköterskor beskriver även att man ofta gråter och är helt utmattad då man kommer hem efter jobbet”.

Ständiga överbeläggningar

Avdelning 3 har haft hög beläggning med svårt multisjuka patienter under en lång tid. Innan antalet patientplatser utökades förra året låg snittbeläggningen på 120 procent. Men fortfarande är beläggningen över 100 procent.

Samtidigt har flera erfarna sjuksköterskor slutat och ersatts av nya och oerfarna. Det har skett ett stort kompetenstapp som både har påverkat vårdens kvalitet negativt och ökat belastningen på den kvarvarande personalen. Nu riskerar man att förlora åtta sjuksköterskor till och dessutom slutar både vårdenhetschefen och den biträdande chefen inom kort.

Hinner inte se till patienter

I anmälan till Arbetsmiljöverket skriver Vårdförbundets skyddsombud:

”Det finns en stark känsla i sjuksköterskegruppen av att man inte hinner med allt som ska göras. Framför allt är tiden hos varje patient starkt begränsad. Då akuta tillstånd uppkommer kan det göra att andra patienter är utan uppsikt av sjuksköterska under många timmar, i värsta fall ett helt arbetspass, vilket naturligtvis ger usla förutsättningar för patientsäker vård.”

Otillräckliga åtgärder

Arbetsgivaren har svarat att man sedan mars bemannat avdelningens kök med extern personal, att rutinprovtagningar ses över, att en översyn av läkarschemat görs, att kuratorstöd utreds. Dessutom utreds möjligheten att införa intermediärvårdplatser på akutvårdsavdelningen.

De flesta åtgärderna handlar om andra yrkesgrupper eller är mer långsiktiga, anser Vårdförbundet och skriver i sin anmälan till Arbetsmiljöverket att ”det finns ingenting i det skriftliga svaret eller det muntliga mötet, som från arbetsgivarens sida visar på en insikt om hur hårt belastad sjuksköterskegruppen på avdelningen har varit och är fortsatt”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida