Sjuksköterskor gav adrenalinspruta till sjuk kollega utan läkares ordination

Två sjuksköterskor inom omsorgsförvaltningen i Alvesta kommun gav en person i personalen som insjuknade under arbetstid en adrenalinspruta utan läkares ordination. Socialstyrelsen ser ingen anledning till indragning av legitimationen. (UPPDATERAD 16:53)

22 februari 2012

Händelsen inträffade i slutet av januari. Mitt under ett arbetspass fick en person i omsorgspersonalen svårt att andas, med svullnad i ansiktet och hyperventilation som följd. Två sjuksköterskor vid arbetsplatsen tillkallade ambulans och bedömde att det var en anafylaktisk chock. I väntan på ambulans förvärrades läget då kollegan blev svårkontaktbar och började hosta blod. De två sjuksköterskorna bestämde då gemensamt att injicera adrenalin intramuskulärt och att sätta en perifer venkateter.

Ambulanspersonalen som senare anlände till platsen ansåg att det rörde sig om en panikattack. Den insjuknade fick läkemedel och togs in till akuten.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan i Alvesta har utrett ärendet och konstaterar att sjuksköterskorna ställt en felaktig diagnos, gett för hög dos adrenalin och detta utan läkarordination.

Orsaken till den felaktiga dosen förklaras med den stress som sjuksköterskorna upplevde i den uppkomna situationen som de bedömde som akut för kollegan. En av sjuksköterskorna har också berättat för masen att denne inte anser sig ha tillräcklig erfarenhet i akutmedicin.

Ingen av sjuksköterskorna tycker däremot att det finns behov av specifik ytterligare kunskapspåfyllnad. De har lärt sig av händelsen eftersom de vet vad som gick fel och hur de skulle kunna ha agerat annorlunda.

I telefonkontakt med masen meddelar Socialstyrelsen att sjuksköterskornas agerande inte bedöms vara av sådan art att det skulle föranleda att legitimation dras in eller att någon form av prövotid behöver tillämpas. Men Alvesta kommun har ändå begärt att Socialstyrelsen utreder händelsen utifrån patientsäkerhetslagen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida