Barnsjukvård

Sjuksköterskor gör bedömning på barnakuten

Sjuksköterskor gör bedömning på barnakuten
Cheferna Unni Solli och Pia Wentzel tillsammans med barnsjuksköterskan Anette Karlsson, som är en av de sjuksköterskor som bedömer barn och ungdomar på akuten.

Hälften av patienterna på barnakuten vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg hade kunnat få samma hjälp i primärvården. För att snabba på akutens väntetider bedöms och behandlas barn med lättare åkommor nu av sjuksköterskor.

Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg har testat en ny modell den senaste månaden, med sjuksköterskemottagning för besvär som magsjuka, förkylning och skrapsår.

– Syftet är att korta väntetiderna till läkarna, framförallt för de svårast sjuka barnen, säger Anna-Pia Wentzel, sektionsledare på barnakuten.

Väntetiden där kan bli mycket lång för familjerna. De klarar inte målet att 90 procent av patienterna ska behöva vänta högst 5 timmar. Och hälften av patienterna som kommer in akut hade kunnat få samma hjälp i primärvården.

Specialist eller erfaren

Men det har visat sig svårt att styra föräldrarna dit och därför prövar barnakuten den nya modellen, där en specialistsjuksköterska eller en barnerfaren sjuksköterska gör bedömningar och behandlar.

– Ofta har barnen lindriga symtom, men föräldrarna är oroliga. Då kan det räcka med att få veta att det inte är något farligt, säger Anette Karlsson, som är en av de sjuksköterskor som gör bedömningar.

Endast 10 procent läggs in

Drottning Silvias barnsjukhus har fler öppenvårdspatienter än någon annan enhet inom Sahlgrenska universitetssjukhuset. Endast 10 procent av alla barn som söker behöver läggas in på avdelning.

– Det viktigaste är att våra svårast sjuka patienter får snabbare vård. Den höga tillgängligheten på barnakuten upprätthålls tyvärr ofta på den gruppens bekostnad, säger verksamhetschefen Kate Abrahamsson.

Sjuksköterskemottagningen har just startat och det har sammanfallit med ett ovanligt högt tryck på akuten. Därför har det varit svårt att avgöra än hur mycket väntetiderna går att korta. De har hittills förkortats med tio minuter i genomsnitt på kvällarna.

– Vår största önskan är att minska köerna, med då måste patienterna söka sig till rätt vårdnivå. Men så länge det inte ser ut så i verkligheten är sjuksköterskemottagningen ett sätt att garantera patientsäkerheten, säger Kate Abrahamsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida