ICN-kongress 2017

”Sjuksköterskor har kompetens att skriva ut läkemedel”

”Sjuksköterskor har kompetens att skriva ut läkemedel”
José Lois Cobos Serrano, Fiona Culley och Maureen Cahill, är experter på sjuksköterskors förskrivningsrätt i Spanien, Storbritannien respektive USA. Bild: Leni Weilenmann

Spanska sjuksköterskor får nu ordinera läkemedel. Efter hårt motstånd och intensiv debatt uppmuntrar de andra länders kolleger att följa efter. Vårdförbundet ser att det kommer att bli nödvändigt i Sverige också.

Det tog många år med debatt och motstånd från läkarkåren innan den nuvarande lagen gick igenom i Spanien. Även bland sjuksköterskorna själva fanns de som var tveksamma till om kompetensen räcker. Debatten kom att handla om att endast den som ställer diagnoser kan förskriva läkemedel.

– Vi har absolut rätt kompetens, men alla är inte medvetna om att vi hela tiden gör bedömningar och sätter diagnoser. Det går inte att arbeta som sjuksköterska utan att göra det, vare sig du ska lägga om ett sår eller träffar en hjärtsjuk person, säger José Lois Cobos Serrano, generaldirektör för Institutet för omvårdnadsforskning i Spanien.

Han menar att EU-direktivet om sjuksköterskors ansvar öppnar för förskrivning i Europa eftersom det kräver att sjuksköterskor kan ställa diagnoser självständigt.

Sverige riskerar halka efter

Sverige var ett av de länder som var först i Europa med att ge distriktssköterskor och barnmorskor förskrivningsrätt. Nu har länder som Storbritannien, Irland, Spanien och Polen tagit större kliv.

– Det är viktigt att vi inte halkar efter. Utökad förskrivningsrätt är en naturlig del och nödvändigt när både yrket och vården utvecklas. Utvecklingen kräver att vi gör andra saker än tidigare. Vi behöver kunna ge det personen vi möter behöver, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Hon tycker att nästa steg är att de sjuksköterskor som arbetar med specialistvård av patienter med folksjukdomar själva borde kunna ordinera läkemedel som till exempel insulin och blodförtunnande.

– Varför ska det vara en delegering som nu? De utgår ju ifrån hur patientens värden ligger i förhållande till en skala, precis som läkarna gör. Dessutom borde sjuksköterskor kunna följa upp värdena mer i den nära vården än i dag, säger Sineva Ribeiro.

Gick snabbt på Irland

På Irland gick hela processen för att få så gott som full förskrivningsrätt snabbt. Precis som i Sverige var kåren delad till det utökade ansvaret. Vissa sjuksköterskor var skeptiska till att blanda in läkemedel i sin omvårdnadsexpertis.

Men de ledande sjuksköterskorna ansåg det nödvändigt för att utveckla sjuksköterskans självständiga roll. En av de viljestarka sjuksköterskor som då stod i första ledet var Anette Kennedy, som just valts till ordförande för den internationella sjuksköterskeorganisationen, ICN, under den pågående kongressen i Barcelona.

– Vi kan konstatera efter nästan tio år att sjuksköterskors förskrivning är patientsäker och följs upp, det visar forskningen, säger hon.

Först ut på Irland 2008 var en barnmorska som under sitt första helgpass utnyttjade sin rätt att ordinera vid 30 tillfällen. Hon slapp vänta på läkaren framför allt för att kunna ge smärtlindring.

Gjorts i 20 år i USA

I USA kan avancerade specialistsjuksköterskor, så kallade advanced nurse practitioners, ordinera läkemedel i många stater sedan 20 år.

– Upprepade stora studier visat att deras förskrivning är lika säker som läkarnas. De flesta felen har visat sig bero på misstag på apoteken, säger Maureen Cahill, expert på reglering av avancerade specialistsjuksköterskors förskrivning i Chicago, på ICN-kongressen..

I Storbritannien och Irland behöver sjuksköterskan inte vara specialist. I Storbritannien finns olika nivåer av förskrivningrätt, där självständig är den högsta. För den krävs ett halvårs farmakologisk extrautbildning på universitet eller högskola, samt tre års klinisk erfarenhet som legitimerad sjuksköterska. Drygt 1223 sjuksköterskor i landet är självständiga förskrivare, medan nästan 37 000 har rätt till kompletterande förskrivning, som följer upp läkares ordinationer.

Stort eget ansvar

Brittiska sjuksköterskan Fiona Culley föreläser under sjuksköterskornas kongress för sjuksköterskor från alla länder. Hon trycker på att med rättigheten kommer ett stort personligt ansvar att följa lagen, policys och den brittiska koden för sjuksköterskor. Där poängteras vikten av att hålla sin kunskap uppdaterad under yrkeslivet.

Fiona Culley arbetar som rådgivare till Vårdkvalitetskommissionen, en kontrollmyndighet med stor betydelse i England.

– Sjuksköterskor med självständig förskrivningsrätt får ordinera allt utom några få undantagna läkemedel. Vi har inte kunnat se någon anledning till oro för deras förskrivning. Det har varit speciellt bra inom den palliativa vården, säger hon.

Några milstolpar för sjuksköterskors förskrivningsrätt i Storbritannien:

  • 1986 kom den kända Cumberledge-rapporten med idén första gången.
  • 1997 Distriktssköterskor får börja ordinera ett begränsat urval läkemedel.
  • 2003 Införs lag om både kompletterande och självständig förskrivning för sjuksköterskor.

Det här är ICN

  • Internationella sjuksköterskeorganisationen, International council of nurses, ICN, har kongress varannat år.
  • Den 25 maj inleddes den i Barcelona med att representanter för de cirka 130 medlemsländerna träffades.
  • Den stora forskningskonferensen där i år 8 000 sjuksköterskor från hela världen träffas och utbyter kunskap pågår till den 31 maj.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida