Sjuksköterskor hinner inte avvikelserapportera

Sjuksköterskor hinner inte avvikelserapportera
Danska sjuksköterskor hinner inte avvikelserapportera.Arkivbild: Colourbox

En av fyra danska sjuksköterskor som är med om en avvikelse rapporterar det inte. Främsta skälet är att de inte hinner.

I en studie från Dansk Sygeplejeråd svarar 60 procent av sjuksköterskorna i regioner och kommuner att de har orsakat en avvikelse i samband med sitt arbete.

Missar lärande

– När det ständigt måste sparas och effektiviseras går det ut över arbetsmiljön och risken för små och stora misstag ökar, säger Grete Christensen, ordförande för de danska sjuksköterskorna.

Om inte negativa händelser registreras kan man inte lära av misstagen och riskerar att upprepa dem.

Grete Christensen är djupt oroad över utvecklingen och påpekar att pressen på sjuksköterskorna rör både patientsäkerheten och medarbetarnas hälsa och säkerhet.

Politiskt ansvar

– Vi måste få en saklig debatt om vilken väg vårt vårdsystem ska gå. Kvaliteten på omvårdnad och behandling är under press och det krävs resurser och politiskt ansvar för att vända trenden, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida