Sjuksköterskor hjältar i luften

Sjuksköterskor hjältar i luften
I snitt inträffar ett medicinskt olyckstillbud per 604 flygningar. Arkivbild: Colourbox

Varje år sker 44 000 sjukdomstillbud under flygningar runt om i världen. I vart femte fall får den sjuka hjälp av en medpassagerare som är sjuksköterska.

Svimning är det vanligaste medicinska problemet under flygningar, därefter andningssvårigheter, illamående och kräkningar. Men det inträffar också allvarligare tillbud som hjärtproblem, stroke, missfall eller tidiga förlossningar.

Medpassagerare hjälper till

I en omfattande studie har medicinska olyckstillbud i luften kartlagts. På basis av den granskning som gjorts uppskattar man att det sker omkring 44 000 medicinska olyckstillbud ombord varje år i världen.

Med tanke på att det är 2,75 miljarder passagerare som flyger varje år är det trots allt rätt sällan något händer. Och ofta griper andra passagerare som har sjukvårdsutbildning in.

En av de slutsatser forskarna drar är att läkare och sjuksköterskor har en viktig roll att spela som frivilliga vid sjukdomsfall i luften. I nästan hälften av fallen får den sjuka hjälp av en läkare ombord. I 20 procent av fallen är det en sjuksköterska som griper in.

Få dödsfall

På alla flygplan finns medicinsk utrustning för att kunna ge första hjälpen vid olika slags sjukdomar. Om det inte finns läkare eller sjuksköterska ombord kan personalen få hjälp via telefonkontakt med läkare på marken.

I en tredjedel av fallen hade problemen löst sig redan innan landning. Av dem som fortfarande var sjuka vid landning behövde ungefär en tredjedel föras till sjukhus.

Endast 0,3 procent av de sjuka passagerare som följdes upp i undersökningen dog.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida