Utredda fall

Sjuksköterskor kritiseras för felbedömning av patient med brusten blindtarm

När den 20-åriga kvinnan ringde sjuksköterskan på hälsocentralen för att hon var uppsvälld i magen och hade över 40 graders feber fick hon veta att det nog var för att hon druckit Coca cola och att den mörka avföringen berodde på blåbärssoppa. Senare visade det sig att blindtarmen hade spruckit.

Två dagar efter att kvinnan hade drabbats av plötsliga magsmärtor och kräkningar ringde hon sjukvårdsrådgivningen som bad henne att omedelbart kontakta sin hälsocentral.

När hon förklarade för sjuksköterskan på hälsocentralen att hon hade hög feber och var uppsvälld i magen tyckte sjuksköterskan att hon kunde avvakta. Den uppsvällda magen berodde troligen på att hon hade druckit Coca cola. Att avföringen var mörk förklarades med att hon hade ätit blåbärssoppa.

Dagen efter kontaktade kvinnan åter vårdcentralen. Denna gång undersöktes hon av en läkare som remitterade henne till akuten på sjukhuset. 

Prioriterades ner

När hon kom till akuten var hennes andningsfrekvens förhöjd, varför det bedömdes att en läkare omgående skulle undersöka henne. Tio minuter senare hade dock andningsfrekvensen normaliserats. Sjuksköterskan prioriterade därför ner henne till en lägre övervakningsnivå.

Först efter drygt tre timmar tittade en läkare på henne. En akut titthålsoperation utfördes. Vid denna upptäcktes att kvinnan hade en brusten blindtarm.

Klagade till Ivo

I ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, förklarar kvinnan hur hon i efterförloppet drabbades av ett flertal komplikationer, bland annat sepsis, med flera dygns intensivvård. Det tog månader innan det kraftigt vätskande operationssåret ville läka.

Ivo anser att sjuksköterskan på hälsocentralen mer ingående borde ha frågat kvinnan om magsymtomen och smärtans karaktär. Sjuksköterskan skulle även ha förklarat för patienten vilket förlopp denne förväntade sig för att underlätta för patienten att bedöma när hon skulle söka vård.

Väntan på akuten för lång

Ivo anser också att fördröjningen på akuten hade kunnat undvikas om sjuksköterskan som prioriterade ner patienten tagit hänsyn till vitala parametrar och den kliniska bilden. Det saknades tarmljud, CRP var över 200 och enligt den remitterande läkaren hade kvinnan en generellt ömmande buk.

Ivo skriver i beslutet att vårdgivaren, det vill säga regionen, har brustit i att säkerställa att personalen har den kompetens som behövs för att god vård ska kunna ges.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-42063/2016-20.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida