Kroniska sjukdomar

Sjuksköterskor leder ny levermottagning

Sjuksköterskor leder ny levermottagning
Specialistsjuksköterskan Maria Hjort ansvarar för Akademiska sjukhusets nya levermottagning. Här tillsammans med Fredrik Rorsman, specialistläkare inom gastroenterologi. Bild: Privat.

Patienter med skrumplever ska få täta uppföljningar och stöd för att ändra sina kost- och levnadsvanor, när Uppsala öppnar ny sjuksköterskeledd mottaging.

Inom diabetes, och även hjärtsjukvården, är det vanligt med sjuksköterskeledda mottagningar. Nu får även patienter med skrumplever, levercirros, tillgång till egna sjuksköterskor, på den sjuksköterskeledda mottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

En pilotstudie med ett liknande arbetssätt vid Falu lasarett visar att patienterna upplevde att de fick bättre information om egenvård och medicinsk behandling. Dessutom upptäcktes komplikationer av sjukdomen tidigare och då kunde akuta episoder förhindras.

En gång i månaden

Deltagarna erbjöds tätare besök hos sjuksköterskor utöver ordinarie läkarbesök. De med svåra symtom kallades till mottagningen 1-2 gånger i månaden, och de som var mer stabila i sin sjukdom en gång i halvåret.

Nu utvidgas projektet i Falun och Uppsala, samtidigt som en randomiserad kontrollerad studie startas.

– Vår förhoppning är att studien ska visa att patienterna som följs upp mer regelbundet mår bättre, att de har färre svåra symtom och högre livskvalitet. Indirekt leder det till minskat behov av slutenvård, att färre behöver läggas in vid upprepade tillfällen, vilket innebär lägre vårdkostnader totalt sett, säger Maria Hjorth, specialistsjuksköterska och ansvarig för studien.

Hepatit B och C vanligare

Alltfler får diagnosen levercirros för varje år. En bidragande orsak är att vuxna dricker mer alkohol. Dessutom har hepatit B och C blivit vanligare. Övervikt, autoimmuna sjukdomar och gallgångssjukdomar är andra bakomliggande orsaker.

Vid levercirros blir leverns funktion succesivt sämre av en inflammation som driver på ärrbildning. Precis som vid andra kroniska sjukdomar är ett vanligt symtom extrem trötthet, som inte kan sovas bort.

Symtomen kommer ofta smygande och är svårdiagnostiserade. Vissa patienter fångas in vid hälsokontroller, medan andra upptäcks först när sjukdomen ger symtom, efter många år. Då kan symtomen vara blödningar från åderbråck i matstrupen eller vätska i buken.

Vätska i buken

Patienterna behandlas symtomlindrande och får individuellt stöd för egenvård. Överviktiga behöver gå ned i vikt för att undvika fettlever. Patienter som har vätska i buken behandlas med vätskedrivande läkemedel och regelbunden kontroll av vikt, saltbalans och blodtryck.

Enda sättet att bota levercirros är en levertransplantation.

Fakta levercirros

  • Levern är skadad och frisk levervävnad har börjat ersättas med ärrvävnad.
  • Levern får då svårt att klara att rena kroppen från gifter och bilda viktiga proteiner.
  • Vanliga symtom är att bli trött, må illa och gå ned i vikt. Senare kan huden och ögonvitorna bli gula, urinen mörk och avföringen gråvit.
  • 500-600 personer dör årligen av kronisk leversvikt och levercirros i Sverige.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida