covid-19

Sjuksköterskor permitteras mitt under coronakrisen

Sjuksköterskor permitteras mitt under coronakrisen
När många verksamheter kämpar med brist på skyddsutrustning och personal har andra problem med för få patienter. Foto Mostphotos.

Samtliga sjuksköterskor vid hälsocentralen Cederkliniken i Piteå har permitterats på grund av arbetsbrist. ­ "Vi blev nog alla lite chockade" säger sjuksköterskan Caroline Keisu som är en av dem.

Det är inte all vård som går på knäna under coronapandemin. Samtidigt som personal sliter för att ta hand om svårt sjuka på överfulla avdelningar finns det verksamheter där i stället bristen på patienter har blivit ett problem.

Tomma korridorer

Ett exempel är primärvården i Norrbotten. På hälsocentralen Cederkliniken i Piteå har besöksfrekvensen minskat med 40 procent på två månader. Många av besöken har dessutom styrts om till att ske digitalt och på telefon, vilket lett till att det ekar tomt i korridorerna.

­– Den digitala omställningen har gått väldigt snabbt. Vi uppmanar patienterna att avstå från att komma hit om det inte är nödvändigt och eftersom den elektiva vården ställts in så det är mindre stygn som ska tas och omläggningar efter operationer, säger sjuksköterskan Caroline Keisu som också är förtroendevald för Vårdförbundet och skyddsombud på arbetsplatsen.

Hon säger att det märks framför allt på eftermiddagarna, då är det väldigt glest med patienter. I stället för omvårdnad får sjuksköterskorna ägna sig åt att sprita britsar och fylla på förråd.

Caroline Keisu har arbetat som sjuksköterska på Cederkliniken i två år.

Minskade inkomster

Färre besök har lett till minskade intäkter för den privatägda Cederkliniken. Det är Caroline Keisu väl medveten om. Som skyddsombud på arbetsplatsen har hon fått kontinuerliga uppdateringar från ledningen om situationen. Att det skulle gå så långt som att permittera personal hade hon aldrig kunnat föreställa sig.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Men så blev det – i slutet av april meddelade verksamhetschefen Petter Tuorda att samtliga 12 sjuksköterskor skulle permitteras. Även fysioterapeuter och samtalsterapeuter omfattas av permitteringarna.

Personalen får nu gå ner i arbetstid och staten går in och kompenserar för den förlorade inkomsten (se faktaruta).

– Vi blev nog alla lite chockade när beskedet kom. Det känns overkligt att bli permitterad, jag menar det är ju brist på sjuksköterskor överallt, säger Caroline Keisu.

Vill inte varsla

Enligt verksamhetschefen Petter Tuorda har verksamheten förlorat drygt 350 000 kronor i månaden sedan covid-19-pandemin bröt ut.

– Vi var tvungna att agera för att inte gå back flera miljoner. Genom att permittera sjuksköterskorna slipper vi varsla delar av personalen om uppsägning, säger han.

Petter Tourda tycker själv att det är märkligt att behöva genomföra permitteringar i dagsläget – dels med tanke på den pågående coronapandemin, dels på grund av bristen på sjuksköterskor generellt i vården.

– Vi trodde inte att vi skulle få uppleva detta. Allt har gått så fort. Men eftersom efterfrågan av våra tjänster har gått ner så pass mycket måste vi anpassa verksamheten efter det. Allmänheten lyssnar till råden om att hålla sig hemma, vilket i sin tur leder till att det sker färre fallolyckor och minskad spridning av vanliga infektioner, som influensa och vinterkräksjuka. Vår uppgift handlar ju ofta om att lugna och få folk att avvakta, det gör de själva nu, säger han.

Omfattar inte läkare

Permitteringen på Cederkliniken innebär att alla sjuksköterskor arbetar 20 procent mindre och går hem två timmar tidigare varje dag under max sex månader.

Kan det bli aktuellt att permittera läkare?

– Nej, våra ST-läkare finansieras av regionen så det skulle inte påverka vår budget om de fick gå ner i tid. Däremot gör vi alla allt här, så om det fattas sjuksköterskor kan läkare hoppa in till exempel i triageringen, säger Petter Tuorda.

Eftersom sjuksköterskorna är den största personalgruppen på Cederkliniken är den bästa lösningen att permittera dem lite grann, för då blir effekten större, menar ledningen.

Går det inte att släppa några sjuksköterskor helt i stället? De behövs väl i coronavården i regionen?

– Regionen har gjort en inventering av primvårdspersonalens kompetens, även hos oss, och man har fått släppa intensivvårdssjuksköterskor. Vi har ingen här, men några av våra sjuksköterskor hjälper till att bemanna på jourmottagningen nu, säger Petter Tourda.

Sjuksköterskan Laila Davidsson är biträdande verksamhetschef vid Cederkliniken och läkaren Petter Tuorda är verksamhetschef.

Biträdande verksamhetschef Laila Davidsson säger att det märks att regionen är mån om att primärvården ska fungera och att det finns en förståelse för att Cederkliniken behöver behålla sina sjuksköterskor in i det längsta.

– Här har alla en unik kompetens som vi måste ha kvar, som diabetes, astma och demens, till exempel. Om någon slutar kommer vi inte klara av sommaren här, säger hon.

Följer  avtalet

Pia Näsvall, som är chefläkare vid Region Norrbotten, kan förstå om det verkar märkligt att sjuksköterskor permitteras mitt under coronapandemin.

– Enligt avtalet med hälsocentralerna, även de privata, kan vi låna personal om vi behöver. Nu handlar det framför allt om specialistutbildade sjuksköterskor inom intensivvård. Där har vi kunnat rekrytera genom att omplacera administrativ personal inom regionen.

Vad tycker du om att de permitterar?

– Det är klart att det är tråkigt. Samtidigt kan jag inte säga något om det – de är privata aktörer och påverkas som företag av situationen, säger Pia Näsvall.

Hon berättar att regionens personal arbetar hårt framför allt i intensivvården. I dag vårdas 31 covidpatienter på sjukhus i Region Norrbotten, 8 av dem får intensivvård. Totalt 318 personer är konstaterat smittade i regionen och 39 har avlidit sedan coronautbrottets början.

Ägna sig åt familjen

När det blev klart att Caroline Keisu skulle permitteras funderade hon på att höra av sig till sin förra arbetsgivare inom den kommunala vården och erbjuda sina tjänster.

– Men jag kom fram till att det är så få timmar det handlar om. Risken är ju att jag i så fall får arbeta mer än heltid och det vill jag inte. I stället kommer jag att lägga den tiden på barn och familj, säger Caroline Keisu.

Detta är permittering

  • Korttidsarbete - tidigare kallat korttidspermittering - innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden.
  • Under våren 2020 har regeringen beslutat om extra stöd till korttidsarbete med anledning av coronapandemin.
  • I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd till arbetsgivaren.
  • Anställda får behålla en stor del av sin ordinarie lön under permitteringen samtidigt som företagets personalkostnader minskar. För att använda korttidspermitteringen måste både arbetsgivare och arbetstagare vara överens om det.

Källa Regeringskansliet 14 april 2020.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida