Sjuksköterskor polisanmälda för dataintrång

Två sjuksköterskor misstänks för att olovligen ha läst patientjournaler som de inte hade någon anledning att ta del av. Den ena sjuksköterskan ska ha loggat in ett 30-tal gånger innan det upptäcktes.

Den sistnämnda sjuksköterskan jobbar på Vrinnevisjukhuset i Norrköping och har redan polisanmälts. Den andra sjuksköterskan, som tidigare var anställd inom psykiatrin på Universitetssjukhuset i Linköping, kommer att polisanmälas. Hennes dataintrång upptäcktes vid en logguppföljning som psykiatrin gjorde förra året.

Med dessa fall är Landstinget i Östergötland uppe i fyra polisanmälda fall av olovligt dataintrång bland anställda under 2010.

Ett av de tidigare fallen resulterade i en fällande dom. Det var en läkarsekreterare inom närsjukvården som dömdes till 3 000 kronor i böter. Det andra lades ner redan under förundersökningen.

Totalt gjorde landstinget förra året uppåt 1 800 stickprov för att kontrollera eventuella dataintrång.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida