sparkrav

Sjuksköterskor riskerar jobbet när Ivo tvingas spara

Inspektionen för vård- och omsorg måste göra stora besparingar nästa år. Vårdförbundets klubbordförande oroar sig för att det inte bara kommer att drabba enskilda medarbetare utan även tillsynen av hälso- och sjukvården.

– Besparingarna kommer att slå hårt mot vår verksamhet och inte minst mot tillsynen av hälso- och sjukvården. Nästan varenda dag läser man i tidningen om patientsäkerhetsrisker, vilket också bekräftas via våra många enskilda klagomål och lex Mariaärenden, säger Britta Unneby som är ordförande för Vårdförbundets klubb på Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

När granskningsmyndigheten för bara ett par veckor sedan lämnade över sitt budgetunderlag för de kommande åren till regeringen ville man behålla de tillfälliga förstärkningar som man haft sedan Ivo inrättades 2013.

För 2017 begärdes dessutom 37 miljoner extra för att klara de krav som ställs på myndigheten i och med flyktingssituationen. Myndigheten gör inte bara tillståndsprövningar utan har också en lagstadgad skyldighet att utöva tillsyn över alla de hvb- och familjehem där unga ensamkommande i dag är placerade.

Hundra miljoner mindre

Men socialdepartementet godkände inte budgeten utan har i stället minskat den. Exakt med hur mycket är oklart, men enligt ett uttalande som Ivo:s generaldirektör Gunilla Hult-Backlund gjort i Svenska Dagbladet kommer budgeten under 2017 ligga på 585 miljoner kronor, vilket är drygt 100 miljoner mindre jämfört med vad hon begärde.

– Siffrorna har varierat. Men jämfört med i år ska mellan 53 och 60 miljoner sparas nästa år. Enligt de uppgifter vi har fått kommer 36 tjänster att försvinna, säger Britta Unneby.

Många är sjuksköterskor

Ivo har omkring 680 medarbetare, cirka 130 av inspektörerna är sjuksköterskor.

– Vi vet inte exakt hur det kommer att slå inom olika yrkesgrupper, men inom Vårdförbundsklubben är vi naturligtvis oroliga. Under förra året tillsattes inte tjänster inom hälso- och sjukvårdsområdet, vilket innebär att det redan i dag fattas folk för att utöva tillsyn inom det området, säger Britta Unneby.

Oron har lett till att flera sjuksköterskor redan börjat se sig om efter nya jobb, vilket inte brukar vara så svårt att få för den som arbetat på Ivo.

– Förutom att vi kommer att tvingas minska på den riskbaserade tillsynen och att ärendehanteringen kommer ta ännu längre tid riskerar vi att förlora mycket av vår kompetens. Att lära sig yrket tar lång tid, säger Britta Unneby.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida