arbetsmiljö

Sjuksköterskor startar eget metoo-upprop

Sjuksköterskor startar eget metoo-upprop
Sjuksköterskan Kristina Sundell jobbar till vardags på akutmottagningen i Kiruna. Nu har hon startat ett upprop bland sjuksköterskor mot sexism och trakasserier. Foto: Privat

Sjuksköterskor går nu ut i ett stort upprop mot sexism och trakasserier. Initiativtagaren Kristina Sundell har hittills fått in ett 40-tal vittnesmål som visar hur hierarkierna i vården gjort att allvarliga kränkningar kunnat fortgå under tystnad.

17 november 2017

Kristina Sundell minns en händelse från när hon var nyutbildad sjuksköterska. Hon stod inne på en sal och hjälpte en patient. När en äldre manlig undersköterska passerade lät han handen stryka mot hennes rumpa. En obehaglig känsla vällde upp inombords, men Kristina Sundell höll minen framför patienten.

– Lite senare konfronterade jag kollegan, som blev väldigt upprörd. Han sa att han under alla sina år i vården aldrig hade blivit så kränkt som av denna anklagelse. Jag kände mig maktlös, det fanns inget mer att göra. Jag jobbade på en annan avdelning och slapp åtminstone träffa honom regelbundet efter det, säger Kristina Sundell.

Dags för sjuksköterskor

Men maktlösheten och tystnaden har nu bytts mot ett kollektivt illvrål. I oktober startades det världsomspännande metoo-uppropet vars många berättelser fyllt sociala medier och traditionella mediers rapportering. Berättelser som lett till att flera offentliga personer tagits ur tjänst och nu utreds för allt ifrån ofredanden till våldtäkt. Jurister och kulturarbetare har på senare tid gjort samlade upprop i tidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Kristina Sundell funderade på om det inte behövdes något liknande även för vårdpersonal. Hon lyfte frågan i en sluten facebookgrupp med 21 000 sjuksköterskor, och fick ett positivt gensvar. Nu har ett upprop kommit igång, som för tillfället går under arbetsnamnet ”Vårdens vittnesmål”.

– Vi samlar in namnunderskrifter mot sexuella trakasserier från alla som jobbar i vården. Parallellt sammanställer vi vittnesmål från sjuksköterskor som utsatts på något sätt. Hittills har jag fått in 45 berättelser. Tanken är att allt ska publiceras i Svenska Dagbladet lite längre fram, säger Kristina Sundell.

Handlar om kolleger

Hennes bild är att många oacceptabla händelser inträffar mellan personal och patient, där det är vanligt med intima situationer och mycket fysisk kontakt i omvårdnaden. En patient kanske reagerar på en jobbig situation genom att skämta på ett opassande sätt eller rent av gör sexuella närmanden. Kanske skulle det behövas en separat diskussion för dessa svåra frågor.

– I detta upprop har vi valt att hålla patienterna utanför. Vi gör i stället som andra upprop och fokuserar på den kollegiala situationen. Vi ska kunna vistas på en arbetsplats under lika villkor, men somliga tar sig oacceptabla rättigheter, säger Kristina Sundell.

Hierarkier lever kvar

Hon menar att problemet bottnar i vårdens hierarkier, där det traditionellt varit manliga läkare som bestämt över en kvinnlig omvårdnadspersonal. Det är på väg att förändras, men strukturerna lever kvar, enligt Kristina Sundell. De flesta vittnesmål hon har fått in handlar om hur läkare beter sig mot sjuksköterskor.

– Det förekommer nedvärderande kommentarer som handlar om allt ifrån att man ska veta sin plats och visa respekt för de som är äldre och har längre utbildning, till kommentarer om ens utseende och att man är sexig.

Någon har berättat om hur hon blev upptryckt mot en hissvägg, andra har berättat om läkare som via telefon eller sociala medier skickat olämpliga och sexuella inviter.

– Visst kan man bjuda ut en kollega, men man får acceptera ett nej. I flera av dessa fall har personerna kunnat fortsätta med sitt olämpliga beteende i många år och mot många mäniskor utan att något händer. I stället har de utsatta känt sig tvingade att byta jobb, de orkar inte vara kvar.

Belysa en tystnadskultur

I dag publicerade Svenska Dagbladet en artikel om en sjuksköterska som uppger sig ha blivit våldtagen av en manlig läkarkollega. Trots att hon berättade om det för sin arbetsgivare sattes hon senare att arbeta tillsammans med mannen. Efter ett tag lades våldtäktsutredningen ner i brist på bevis.

Ett av huvudmålen med det upprop som Kristina Sundell har startat är att motverka den tystnadskultur kring sexuella trakasserier som råder inom vården.

– Jag har tidigare hört enstaka vänners och kollegers berättelser, men i övrigt så är vår yrkeskår ganska tyst i denna fråga. Jag tror att det hänger samman med hierarkierna, flera upplever att de blir nedvärderade och bagatelliserade med ord som ”det var inte så farligt”. Det måste vi få en ändring på, säger Kristina Sundell.

Alla kan drabbas

Hon poängterar samtidigt att det inte bara handlar om manliga läkare som beter sig opassande mot kvinnliga sjuksköterskor. Alla kan utsättas. Och inom alla grupper finns det potentiella förövare, ofta någon med en maktposition. Som i Kristinas fall, en manlig undersköterska med mångårig erfarenhet och en status på avdelningen.

– Jag har fått in ett vittnesmål från en ung manlig sjuksköterska som utsattes för sexuella och opassande kommentarer från äldre och erfarna kvinnliga sjuksköterskor. Så det förekommer överallt och på alla sätt. Det viktiga är att vi lyssnar till dem som har utsatts, så att vi kan förändra de skadliga strukturer som finns i dag, säger Kristina Sundell.

Klicka här för att komma till facebooksidan för uppropet ”Vårdens vittnesmål”.

#MeToo

  • I början av oktober avslöjade New York Times att en berömd Hollywoodregissör i årtionden har begått övergrepp och trakasserat kvinnor i filmbranschen sexuellt, trots att många känt till hans beteende.
  • Avslöjandet startade ett uppror – #MeToo – som fått kvinnor över hela världen att gå ut i framför allt sociala medier och berätta öppet om sina egna erfarenheter.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida