Journalföring

Sjuksköterskor strider för att få föra journal

Sjuksköterskor strider för att få föra journal
Sjuksköterskorna på ögonmottagningen vid Skånes universitetssjukhus i Lund vägrar följa beslutet att inte journalföra sina undersökningar och observationer. Arkivbild: Getty Images

En inflammerad konflikt har uppstått på ögonmottagningen vid universitetssjukhuset i Lund. Sjuksköterskorna får inte själva journalföra sina undersökningar och observationer, enligt ledningen. Sjuksköterskorna vägrar att följa beslutet.

– Många mår dåligt av det här. Korttidssjukskrivningarna har ökat. Vi vill följa lagen, men känner att om vi fortsätter att journalföra våra åtgärder riskerar vi i slutänden att avskedas, säger Cecilia Kallin.

Hon är förtroendevald för Vårdförbundet och en av de cirka 15 sjuksköterskor på ögonmottagningen i Lund som arbetsgivaren vill stoppa från att föra journal.

Cecilia Kallin är sjuksköterska och förtroendevald på ögonmottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund.

På Skånes universitetssjukhus finns två ögonmottagningar som tillhör samma klinik, en i Malmö och en i Lund. Sedan lång tid tillbaka har sjuksköterskorna i Malmö slutat skriva journalanteckningar från sina ögonundersökningar. I stället skriver de på en lös papperslapp, ett arbetsblad, som de sedan lämnar till läkaren. Därefter dikterar läkaren in uppgifterna till läkarsekreteraren.

– Många av våra medarbetare jobbar på båda ställena och det blir väldigt patientosäkert om man ena dagen ska göra på det ena sättet och nästa dag på det andra sättet, säger verksamhetschefen Sten Kjellström som förklaring till beslutet att ha samma arbetssätt även i Lund.

Vill inte bryta mot lagen

I Lund anser sjuksköterskorna att tillvägagångssättet är patientosäkert och ett brott mot patientdatalagen. De fortsätter därför att föra journal.

Enligt patientdatalagens tredje kapitel, tredje paragrafen, är den som är legitimerad skyldig att föra patientjournal. I nästa paragraf anges att den som för patientjournal ansvarar för sina uppgifter i journalen. En annan person, det vill säga en legitimerad läkare, kan alltså inte signera en legitimerade sjuksköterskas uppgifter.

Trots det hävdar Sten Kjellström att det är helt i sin ordning.

Sten Kjellström är verksamhetschef för ögonmottagningen i Lund. Foto: Johnny Ring

– Vid besöket träffar patienten sjuksköterskor, undersköterskor, ortoptister och optiker som förundersöker patienten inför läkarbesöket. Vid besöket görs en samlad journalanteckning. Patienten har bara ett vårdbesök, då ska det bara vara en anteckning.

”Kan inte förhandla bort en plikt”

Enligt Anders Alexandersson, jurist på Socialstyrelsens enhet för hälso- och sjukvårdsjuridik, håller inte Sten Kjellströms resonemang.

– Det går inte att diskutera. Sjuksköterskorna är journalföringspliktiga och en plikt kan man inte förhandla eller avtala bort, säger han till Vårdfokus.

Räcker det inte att anteckna på en lapp som läkaren får och kan dikterar in till läkarsekreteraren?

– Utifrån min uppfattning är det inte möjligt att göra så. Då har man inte fullgjort sin journalföringsplikt. Det ska vara förstahandsuppgifter, inte uppgifter som är filtrerade i andra hand. Det kan leda till missförstånd eller omtolkningar.

Men det kan väl bli fel när läkaren dikterar sina uppgifter till sekreteraren också?

– Ja, men då är det bara två led. I det här fallet blir det ytterligare ett led, säger Anders Alexandersson, som anser att det sätt som ledningen för ögonkliniken bestämt att journalföringen ska göras på innebär en patientsäkerhetsrisk.

Låst läge

Sjuksköterskorna på ögonkliniken har vänt sig till Vårdförbundet i Skåne för att få hjälp. En anmälan har gjorts till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som dock meddelat att de inte gör någon granskning i nuläget. En risk- och konsekvensanalys har gjorts av arbetsgivaren i samverkan med de fackliga organisationerna. Men läget tycks vara låst.

Cecilia Kallin berättar att personalen mår dåligt och att de uppfattar signalerna från arbetsgivaren som förtäckta hot om att bli av med jobbet.

– Jag har frågat cheferna vad konsekvensen blir av att vi fortsätter skriva i journalen. Svaret jag fått är att det blir en varning. Ett antal varningar leder ju till avsked, så jag ser det som ett hot om avsked, säger hon.

Sten Kjellström förklarar att han är bekymrad över att situationen skapar oro och stress bland medarbetarna.

– Men jag kan definitivt klargöra att ingen har blivit hotad med uppsägning, säger han.

Vårdförbundet väntar nu på svar från regionens chefsläkare som lovat att ta upp frågan i den regionala linjeorganisationen och i chefsläkarnätverket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida