Sommaren 2016

Sjuksköterskor varnar för minskad bemanning på akuten

Sjuksköterskor varnar för minskad bemanning på akuten
- Vi har haft det tufft hela året och så kommer det här som gör allt ännu värre, säger Peter Mähler, sjuksköterska på akuten i Umeå och förtroendevald för Vårdförbundet.

Norrlands universitetssjukhus i Umeå drar ner på en redan tajt sjuksköterskebemanning i sommar. Något som kommer att gå ut över både arbetsmiljön och patientsäkerheten, anser sjuksköterskorna.

– Vi tycker att vi redan i dag har svårt att hinna med. Hur vi ska klara arbetet i sommar med ännu färre sjuksköterskor, varav många är oerfarna, det förstår vi inte, säger Peter Mähler, sjuksköterska på akuten i Umeå och förtroendevald för Vårdförbundet.

Han och de andra i sjuksköterskegruppen på akuten vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är allvarligt oroade inför sommaren. I ett brev till tjänstemän och ansvariga politiker i Västerbottens läns landsting skriver de att de inte förstår hur det ska gå att klara akutsjukvården med den minskning av antalet sjuksköterskor som verksamhetsledningen presenterat.

Bara tre på natten

I vanliga fall arbetar 15 sjuksköterskor under ett dygn. Det har varit samma antal ända sedan 2009 trots att antalet patienter ökat stadigt. Sjuksköterskorna har länge haft en förhoppning om en bättre bemanning – men i stället minskas antalet sjuksköterskor till 12 i sommar. Från midnatt och fram till 9 på morgonen kommer det bara att finnas tre sjuksköterskor på plats under vardagar.

– En arbetar med triagering, kommer det in en allvarligt sjuk patient krävs det två sjuksköterskor där – då finns ingen kvar att ta hand om de andra. Redan nu när vi är fyra får vi hela tiden sträcka oss för att klara av alla arbetsuppgifter, säger Peter Mähler.

Har sagt upp sig

Han kommer dock inte själv att arbeta i sommar eftersom han är en av flera sjuksköterskor som har sagt upp sig. Detta trots att han just nu går en specialistutbildning i akutsjukvård.

– Vi har haft en personalomsättning på 70 procent de senaste fyra åren och det sker hela tiden små försämringar. Jag tycker inte att vi har en hållbar arbetsmiljö längre och känner inte att jag kan göra ett bra jobb. Jag orkar helt enkelt inte vara kvar.

I stället väljer Peter Mähler att börja arbeta inom ambulansen i Västerbottens inland.

– Vi som arbetar på akuten vill ju egentligen vara just här. Vi tycker det är roligt och brinner för akutsjukvård, men just nu känns det inte möjligt att vara kvar.

Flera nya och oerfarna

Konsekvensen av den stora personalomsättningen har blivit att många är nya och oerfarna. Peter Mähler berättar om en kollega som hade jobbat mindre än ett år på akuten när hon fick ansvar för att skola in en ny kollega.

– Det finns inte längre den stabilitet och erfarenhet i arbetsgruppen som fanns där när jag själv började som ny och oerfaren på akuten, säger han.

På sikt krävs stora förbättringar när det gäller arbetsmiljö och ledningen måste på ett mycket bättre sätt ta tillvara på dem som vill arbeta på akuten, till exempel genom att satsa på specialistutbildningar i akutsjukvård och bättre bemanning, anser Peter Mähler.

Fler undersköterskor

Landstingsledningen hänvisar till sjuksköterskebrist, men anser att man trots neddragningarna kommer att klara akutsjukvården i sommar. Till Västerbottens-kuriren säger hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg att man bemannar upp med undersköterskor och försöker omfördela arbetsuppgifter så att sjuksköterskorna kan ägna sig åt det som sjuksköterskor måste göra. Men det är inget som lugnar Peter Mähler och hans kolleger.

– De ersätter en sjuksköterska med en undersköterska, men det räcker inte. Vi i sjuksköterskegruppen är eniga om att om de här förändringarna i bemanningen går igenom kommer det att bli på bekostnad av både vår arbetsmiljö och patienternas säkerhet, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida