Sjuksköterskorna gjorde jobbet – pengarna gick till kommunens skulder

Sjuksköterskorna gjorde jobbet – pengarna gick till kommunens skulder
Gungerd Karlsson och de andra sjuksköterskorna i Finspångs kommun är besvikna. Pengar som genererats av deras kvalitetsarbete användes till att täcka kommunens underskott. Foto: Henrik Witt

De kommunala sjuksköterskorna i Finspång är ledsna, arga och besvikna. Under hela 2012 jobbade de så bra med att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen att kommunen fick 3,3 miljoner i så kallade prestationsersättning från staten. Men inte en krona gick tillbaka till äldrevården.

– Vi har verkligen jobbat stenhårt med att kvalitetssäkra vården med hjälp av senior alert och palliativregistret. Därför blev vi så oerhört besvikna när vi fick veta att de extra pengarna försvinner i det allmänna hålet, säger Gungerd Karlsson, kommunal sjuksköterska på Hårstorpsgården i Finspång.

Hon är en av kommunens 19 sjuksköterskor som har skrivit ett öppet brev till kommunledningen om den ilska och besvikelse som de känner över hur prestationspengarna har hanterats.

Finspång lyckades bra

Regeringen betalade ut 410 miljoner 2012 i prestationsersättningar till landsting och kommuner som lyckades höja kvaliteten inom äldreomsorgen, bland annat genom att införa och arbeta med kvalitetsregister. Finspång var en av de kommuner som lyckades väldigt bra och fick 3,3 miljoner i prestationspeng.

– Vi var motiverade för att arbeta med det här och har lagt ner mycket tid och energi på det, så när det blev klart att kommunen skulle få så mycket pengar blev vi jätteglada och tänkte på allt som vi skulle kunna göra för att förbättra vården, berättar Gungerd Karlsson.

Täckte budgetunderskott

Men så blev det alltså inte. Finspång använde i stället pengarna till att täcka upp för det dåliga resultatet i kommunens finanser 2012. Kommunen har dålig ekonomi och det har varit tufft att få det att gå ihop inom äldrevården. Sjuksköterskorna upplever att det har skett besparingar under en följd av år, så visst skulle ett tillskott ha varit välkommet.

– Vi trodde väl inte att hela summan skulle gå tillbaka till äldrevården, men åtminstone någon del, säger Gungerd Karlsson.

Motivationen sjunker

Med brevet till kommunledningen vill sjuksköterskorna visa att så här kan man inte göra utan att de reagerar.

– Även om vi självklart fortsätter att göra ett bra jobb så sjunker motivationen att anstränga sig och jobba extra med de här registren, säger Gungerd Karlsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida