Sjuksköterskorna i Kalmar har tröttnat på trånga utrymmen

Sjuksköterskorna i Kalmar har tröttnat på trånga utrymmen
Expeditionen på Jungmansgården, där personalen gör allt från dokumentering till tvätt av instrument. På bilden syns bland annat läkaren Viktor Skobe och sjuksköterskorna Maria Mansnerus och Luannda Bourguignon.

Här sköts allt från journalföring till beredning av mediciner på fyra kvadrat. Nu vänder de sig till Arbetsmiljöverket.

Sjuksköterskorna inom äldreomsorgen i Kalmar utgår från huvudexpeditioner, där de har egna kontor med egen dator. Men när de åker ut till vissa boenden finns bara ett litet kontor att tillgå. Exempelvis på det renoverade och tillbyggda demensboendet Jungmansgården, där två sjuksköterskor jobbar.

Expeditionen har cirka fyra kvadratmeter arbetsyta. Förutom det administrativa arbetet iordningställer de mediciner och rengör instrument här, antingen vid handfatet eller på skrivbordet. Det saknas nämligen beredningsrum och autoklaver för sterilisering.

Inte infriat löften

– Det är ju bra att vi har kontorsplatser. Men vi arbetar mycket praktiskt och behöver utrymmen och redskap för det. Jag har använt ytdesinfektion för att hålla det någorlunda rent, men det är ju en stor smittorisk. Det känns inte patientsäkert. Jag har efterfrågat autoklaver i ett år, och fått löfte om att det kommer. Men inget har hänt, säger Yvonne Sölvinger, sjuksköterska och skyddsombud för Vårdförbundet.

Eftersom hon anser att arbetsgivaren inte hörsammat problemen har en så kallad 6:6a-anmälan med begäran om åtgärder skickats till Arbetsmiljöverket.

Anhörigsamtal på balkongen

Enligt Yvonne Sölvinger är rummen så små att det inte är möjligt att öppna arkivskåpet samtidigt som man sitter på kontorsstolen. Hon berättar även att anhörigsamtal har hållits på balkongen, då det inte finns någon annan lämplig plats.

– Det är ingen bra lösning, det hörs ut vad vi pratar om. Samtalen blir ibland väldigt känsliga och det är ofta att anhöriga gråter och är upprörda över sin livssituation. De vill kunna prata ostört, och därför kan vi inte alltid sitta på den boendes rum.

”Ett hål i väggen”

Enligt Yvonne Sölvinger är situationen liknande på vårdboendena Berga Backe och Varvsholmen, som öppnade under 2014. Det är toppmoderna anläggningar, där storleken på sjuksköterskornas kontor nedprioriterats till förmån för fler boendeplatser.

– Du skulle se sjuksköterskeexpeditionen. Den är ett hål i väggen, säger en sjuksköterska som jobbar på ett av boendena.

Chefen vill dämpa kritiken

Christina Erlandsson är verksamhetschef inom hälso- och sjukvårdsenheten i Kalmar kommun. Hon upprepar flera gånger att både den psykosociala och fysiska arbetsmiljön är högprioriterade frågor. En fysisk skyddsrond ska ske någon gång under november månad.

– Visst hade jag önskat större utrymmen för sjuksköterskorna, att man beaktade det vid byggandet. Men jag vill understryka att samtliga boenden är fina och bra arbetsplatser. Det finns utrymmen att tillgå, som exempelvis konferensrum. Självklart ska inte anhörigsamtal ske på balkongen, säger hon.

Har beställt autoklaver

Christina Erlandsson understryker att den akuta trångboddheten på Jungmansgården beror på att personalstyrkan utökades med en sjuksköterska den första september. Ett nytt kontor planeras på våning två.

Varför saknas autoklaver på boendena?

– Det är ingen självklarhet att det ska finnas. Men Yvonne Sölvinger har framfört det och jag ser det som rimligt. Jag har beställt autoklaver men det verkar ha hakat upp sig. Det tar vi med på den fysiska skyddsronden.

Skyddsombudet anser att ni inte tagit till er av synpunkterna. Hur ser du på det?

– Det kan jag bara beklaga. Jag var tjänstledig i höstas och det har varit en stor omorganisation. Det kan hända att det har spelat in och gett en känsla av att ingenting händer. Men jag känner inte igen det, jag har alltid prioriterat arbetsmiljön. Den korta sjukfrånvaron är låg, säger Christina Erlandsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida