Spetskompetens

Sjuksköterskorna som ställer cancerdiagnos

Sjuksköterskorna som ställer cancerdiagnos
Charlotte Tejler arbetar vid urologimottagningen på Hallands sjukhus i Varberg. Charlott Björkheim har motsvarande tjänst i Halmstad.

Charlotte Tejler och Charlott Björkheim vid urologikliniken i Halland är bland de första sjuksköterskorna i landet som utreder och diagnostiserar patienter med misstänkt urinblåsecancer.

De har samma förnamn, samma spetskompetens och samma arbetsgivare. Sedan i våras har sjuksköterskorna Charlott Björkheim och Charlotte Tejler ytterligare en sak gemensamt- de kan ställa diagnos vid urinblåsecancer genom cystoskopi.

I april tog de över ansvaret för patienter med standardiserat vårdförlopp vid urinblåsecancer, så kallade SVF-patienter. Det handlar om personer över 40 år med synligt blod i urinen som ska utredas för misstänkt cancer i urinblåsan. Patienterna gör en röntgen av urinvägarna och en cystoskopi hos sjuksköterskorna. Resultatet får de direkt av sjuksköterskan.

Kortare väntetider

För patienterna som ska utredas innebär det att de nu får en tid snabbare än tidigare eftersom de inte är beroende av urolog som ska genomföra undersökningen. Vårdförloppet fungerar smidigare.

– Patienterna märker oftast ingen skillnad. Om de påpekar det så är de mycket positiva, tycker att vi tar oss tid och gör en noggrann undersökning, säger Charlott Björkheim.

Undersökningar av urinblåsan, cystoskopi, har Charlott Björkheim och Charlotte Tejler gjort sedan 2013. Egentligen hade de börjat lite innan, uppmuntrade av läkaren Björn Asklin. Han utbildade dem på kliniken och ungefär samtidigt kom de in på den första cystoskopiutbildningen för sjuksköterskor vid Lunds universitet – se mer information om den i faktarutan här intill.

Rutinerade

Cystoskopiutbildningens fokus är undersökningar av patienter som regelbundet kontrollas för ytlig urinblåsecancer enligt det nationella vårdprogrammet. Det är också den patientgrupp som Charlott Björkheim och Charlotte Tejler själva undersökt en till två dagar i veckan sedan dess.

Det självständiga arbetet med cystoskopiundersökningarna har rustat dem för det nya uppdraget. För det mesta hittas ingen orsak till blödning hos utredningspatienterna, utan efter provtagning och röntgen av urinvägarna kan patienten avskrivas. Om de upptäcker tumörer informeras patienten direkt.

– Det känns aldrig bra att ge ett cancerbesked och det är olika hur patienterna reagerar. Vi har vana från uppföljningspatienterna att meddela om cancern kommit tillbaka, men det här är annorlunda. Nu får vi säga att vi upptäckt cancer, men läkaren ger besked om vilken typ av cancer det är vid ett senare återbesök, berättar Charlott Björkheim.

Kontinuitet

Under läkarbesöket får patienten information om behandling och prognos efter att provsvaren har kommit. Då är alltid sjuksköterskan som gjort cystoskopin med och hon blir också patientens kontaktsjuksköterska under behandlingen.

För sjuksköterskorna Charlott Björkheim och Charlotte Tejler innebär de nya arbetsuppgifterna en rolig utmaning, högre lön och en karriärväg. Det utökade ansvaret har de lärt sig hantera.

– Visst var det lite nervöst i början, men vi har alltid någon läkare vi kan fråga. Om läkaren inte finns precis i närheten kan vi ta bilder av det vi ser och konsultera en läkare efteråt, säger Charlotte Tejler.

Sedan några månader tar även sjuksköterskor med cystoskopikomptetens i Östergötland hand om patienter med standardiserat vårdförlopp vid misstänkt urinblåsecancer..

Cystoskopiutbildning för sjuksköterskor

  • Startade vid Lunds universitet 2013.
  • 30 högskolepoäng på halvfart.
  • Uppdragsutbildning - deltagaren måste få godkänt av arbetsgivaren att gå kursen.
  • Varvar teori och praktiska övningar.
  • Examination sker skriftlig och praktiskt.
  • Före examen ska sjuksköterskan ha gjort 50 cytoskopier under handledning.
  • Sedan starten har 20 sjuksköterskor gått kursen, 10 går den nu.

Källa: Karin Stenzelius, lektor vid Lunds universitet.

Cystoskopi

Cystoskopi är en undersökning av urinröret och urinblåsan. 

Vid undersökningen förs ett så kallat cystoskop in i urinröret. Cystoskopet fungerar ungefär som en smal slang med belysning och kamera. Den är ofta kopplad till en bildskärm som visar urinrörets och urinblåsans insida.

Källa: 1177 Vårdguiden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida