Sjuksköterskorna tar allt större plats på medicinska riksstämman

Sjuksköterskorna tar allt större plats på medicinska riksstämman
På Hälsotorget är det många som stannar till för att diskutera. I bakgrunden syns Arja Philipsson som berättar för besökarna om projektet "Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor". Foto: Helena Mirsch

För fjärde året i rad medverkar Svensk sjuksköterskeförening på den medicinska riksstämman, som denna gång har temat "Framtidens hälsa". I år har sjuksköterskorna ett rekordstort antal vetenskapliga presentationer.

Med betydligt fler symposier, posters och fria föredrag än tidigare deltar Svensk sjuksköterskeförening, SFF, som medarrangör av medicinska riksstämman, den som tidigare kallades för ”läkarstämman”. Sammanlagt handlar det om ett 30-tal vetenskapliga presentationer och föredrag.

– Det är naturligtvis jätteroligt att sjuksköterskorna har upptäckt att det är här man ska synas, säger Birgitta Wedahl i SSF:s monter.

Hälsosam mässa

Temat ”Framtidens hälsa” genomsyrar kongresslokalen i Älvsjö på alla sätt. Det bjuds på frukter och grönsaksjuicer – vid sidan av de obligatoriska karamellerna – och det pratas fysisk aktivitet, kostrådgivning och rökavvänjning.

I en monter på Hälsotorget står Arja Philipsson och berättar om projektet ”Sjuksköterskors samtal om levnadsvanor” och hur de arbetar med att föra ut Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Det handlar om att på sikt ska alla sjuksköterskor ha kunskap för att kunna samtala om levnadsvanor vid varje tillfälle som de möter en patient.

Målet är att hela sjukvården ska bli mer hälsonriktad och det var även temat för ett möte mellan socialministern Göran Hägglund, SSF:s ordförande Ania Willman och Läkaresällskapets ordförande Peter Friberg.

Hinder på vägen

De var överens om att framtidens sjukvård måste bli mer inriktad på hälsorådgivning, men Ania Willman såg flera hinder på vägen:

– Så länge vi inte har ändrat på de hierarkier som finns i vården får vi inte den personcentrerade vård som vi alla vill ha, sade hon.

Ania Willman betonade teamarbete och lyfte fram att kompetensen måste höjas samt att det behövs en satsning på sjuksköterskornas specialistutbildningar.

Göran Hägglund svarade att de stora förändringarna inom vården säkert kommer att ställa krav på förnyelse av utbildningarna och kräva livslång fortbildning, men han undvek att svara på frågan om specialistutbildning.

Medicinska riksstämman

Hålls den 28-30 november på Älvsjömässan i Stockholm.

 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida