Vårdmiljö

Skador på vårdpersonal sker ofta nära patienten

Skador på vårdpersonal sker ofta nära patienten
Stick- och skärskador är den vanligaste arbetsskadan i vården. Arkivbild: Getty Images

Varje år drabbas cirka 3,5 procent av vårdpersonalen av skador. Vanligast är stickskador, hot och våld och skador i samband med förflyttningar av patienter. Sjuksköterskorna är mest utsatta.

Det visar en studie som gjorts av ett forskarteam i Region Östergötland gjort och som är en del i arbetet med att utveckla säkerheten för såväl patienter som medarbetare.

Genom att analysera avvikelserapporter mellan åren 2011 och 2014 i regionen har de fått fram statistik över hur vanligt det är att patienter respektive personal skadar sig i vården.

Under de fyra åren drabbades totalt cirka 11 000 patienter av en vårdskada, varav 15 procent krävde vård och behandling. Inte oväntat var fallolyckor en av de vanligaste orsakerna till att patienter skadade sig. Oftast inträffade fallolyckan när vårdpersonal inte var närvarande.

Bland de cirka 13 000 anställda rapporterades årligen i genomsnitt 3,5 procent incidenter och skador som drabbade vårdpersonal. 16 procent av arbetsskadorna krävde behandling.

De vanligaste skadorna:

  • stick och skärskador, 44,1 procent
  • hot och våld, 18,5 procent
  • skador i samband med förflyttning, lyft och mobilisering av patient, 10,2 procent

Av de 1 700 arbetsskadeincidenter som rapporterades under perioden stod:

  • sjuksköterskor för 41,6 procent
  • undersköterskorna 22,5 procent
  • biomedicinska analytiker, 4,5 procent
  • barnmorskor, 2,1 procent

Bland röntgensjuksköterskor är talen så små att de räknats in bland övriga.

Tre av fyra skador sker i patientnära situationer, där både patienter och personal vistas.

Charlotte Wåhlin är ergonom och forskar på patient- och arbetsskador. Foto: Staffan Gustavsson

– På samma sätt som det är viktigt att göra riskbedömningar för patienterna är det viktigt att även göra det för medarbetarna, säger forskaren och förstaförfattaren Charlotte Wåhlin, ergonom vid enheten för arbets- och miljömedicin i Region Östergötland.

Som exempel tar hon en sjuksköterska som ska hjälpa till att förflytta en patient från sängen till rullstolen.

”Tänk efter före”

– Det finns olika sätt att bedöma patienters risker för att ramla, men det går även att bedöma risken för att medarbetarna ska skada sig. Behövs det vara två? Hur ska förflyttningen ske? Ska man använda taklyft? Det gäller att tänka efter före, säger hon.

Den fråga forskarna vill ha svar på är hur man får till en säkerhetskultur som bättre än i dag förebygger skador. Därför fortsätter de med fler forskningsprojekt inom området. Charlotte Wåhlin och två andra forskare har nyligen fått i uppdrag av Arbetsmiljöverket att undersöka den forskning som finns just vad gäller hur man skapar säkra personförflyttningar för vårdpersonal i vård och omsorg.

– Helt klart är att det här är ett område där vi kan bli bättre. Vi ser ett behov av samarbete mellan arbetsgivare, anställda och patientrepresentanter för att öka säkerheten för både patienter och medarbetare, säger hon.

Studien har nyligen publicerats i European Journal of Physiotherapy.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida