barn och ungdomshälsa

Skolsköterska larmar om ungdomars sömnbrist

Skolsköterska larmar om ungdomars sömnbrist
Malin Jacobssons examensarbete ”Ungdomars sömn i samband med IT-medieanvändning, skolstress och självuppfattning” visar att många unga har sömnproblem. Foto: privat

Över hälften av alla niondeklassare i Borås sover mindre än vad som är nyttigt för kroppen. Det upptäckte skolsköterskan Malin Jacobsson när hon gjorde en enkät bland ungdomarna.

Stress och medievanor är orsaken till att så många unga sover för lite och har sömnproblem. Det framkommer i den sömnstudie som Malin Jacobsson, distriktssköterska och skolsköterska, har gjort som examensarbete vid högskolan i Borås.

Tillsammans med Anna Hederström och handledaren Karin Högberg har hon genomfört en enkät med 937 niondeklassare från 13 högstadieskolor i Borås.

  • 55 procent av ungdomarna sover mindre än vad som är nyttigt för kroppen.
  • 21 procent sover sex timmar eller mindre per natt.
  • Var tionde elev har sömnproblem.

Stress i skolan

Den största orsaken till sömnbrist är skolstress. 76 procent av tjejerna och 40 procent av killarna berättade att de upplever stress varje dag eller flera dagar i veckan.

– Det var ett resultat som berörde mig och inom det området finns det mycket att jobba med, både för skolan och hela samhället. I dagens samhälle ska tjejer prestera hela tiden, hänga med i det senaste modet, vara snygga, ha bra betyg, men samtidigt inte vara för högpresterande, säger Malin Jacobsson i ett pressmeddelande från Borås högskola.

Sociala medier

En annan viktig orsak till sömnbrist är medieanvändning i samband med att man går och lägger sig.

– De sociala medierna gör att man måste ta ställning till allt som dyker upp i flödet, vilket gäller både barn, ungdomar och vuxna. Samtidigt blir det deras tid att umgås med kompisar och det kan vara svårt att vara den som först avslutar, säger Malin Jacobsson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida