skolsköterskekongress

Skolsköterskor måste fokusera på det viktigaste

Skolsköterskor måste fokusera på det viktigaste
Aldrig förr har så många skolsköterskor anmält sig till Riksförbundet för skolsköterskors kongress. Närmare 1 900 har anmält sig.

På torsdag samlas 1 900 av landets skolsköterskor på Älvsjömässan i Stockholm. På årets skolsköterskekongress ligger fokus på det förebyggande medicinska uppdraget och att inte agera som vårdcentral.

– Skolsköterskan behöver känna till vad som är det egentliga uppdraget. Som skolsköterska får man väldigt många uppdrag, då är det viktigt att förstå vad man ska förhålla sig till. Vi ska anpassa lärmiljön till eleverna så att de når utbildningens mål.

Det säger Christina Stenhammar, kommunikationsansvarig på Riksföreningen för skolsköterskor som årligen anordnar skolsköterskekongressen. Den startar på torsdag och pågår även under fredagen på Älvsjömässan i Stockholm.

Förebygga psykisk ohälsa

En stor utmaning som hon nämner är att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. En annan är att stödja nyanlända flyktingar och den ohälsa som de kan lida av, vilket även det i hög grad handlar om psykisk ohälsa.

Christina Stenhammar.

Andra områden som kommer att behandlas på kongressen är:

  • öppen mottagning
  • screeningar
  • hälsobesök
  • vaccinationer
  • doping
  • droger

Är ingen vårdcentral

Många skolsköterskor arbetar enligt Christina Stenhammar mer åtgärdande än vad som ingår i uppdraget. Ofta förväntas det att man driver en mindre vårdcentral för att ta hand om akuta medicinska problem som egentligen är primärvårdens ansvar. Det kan handla om allt från olycksfall och frakturer till utslag och andra hudåkommor.

– Som skolsköterska ska man vara behjälplig med enklare sjukvårdsinsatser, men det främsta uppdraget är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, säger hon.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida