Ungas hälsa

Skolsköterskor sprider kunskap om spelberoende

Skolsköterskor sprider kunskap om spelberoende
Spelproblem hos unga kan vara svåra att upptäcka, men det finns några varningsklockor. Bland annat hög frånvaro, sömnsvårigheter, oro och ångest. Arkivbild: Getty Images

I Sollentuna arbetar ett antal skolsköterskor aktivt med att kartlägga och sprida kunskaper om hur man kan upptäcka, förebygga och hjälpa unga som riskerar att bli spelberoende. De har besökt Las Vegas i USA för att själva lära sig mer.

– Det som är frustrerande är att det fortfarande inte finns särskilt mycket kunskap om spelberoende bland unga i skolåldern. Många föräldrar känner bara till två alternativ, att antingen stänga av datorn eller tv-spelet eller att låta barnen vara. I båda fallen leder det lätt till konflikter.

Det säger Gunnel Ahrens och Marie Björkqvist som båda arbetar som skolsköterskor på Rudbecks gymnasium i Sollentuna. I dagarna har de föreläst om spelberoende bland unga på två spelkonferenser, en i Stockholm och en i Örebro. 

Marie Björkqvist o Gunnel Ahrens arbetar som skolsköterskor på Rudbecks gymnasium i Sollentuna.

Tidiga tecken

Spelproblem är svårt att upptäcka, men när det gäller just barn och unga anser Gunnel Ahrens och Marie Björkqvist att det finns en del varningsklockor man som skolsköterska eller annan skolpersonal bör vara observant på. Bland annat hög frånvaro, sömnsvårigheter, oro och ångest.

De poängterar båda vikten av att dela med sig av kunskaperna inte bara till eleverna utan också till föräldrarna, som är de som först upptäcker om deras barn börjar stänga in sig på sitt rum, isolerar sig och kanske slutar umgås med kompisar.

Enligt Gunnel Ahrens och Marie Björkqvist är det en fördel om man kan få den unga att själv hitta en lösning på problemet med för mycket dator- eller tv-spelande. Det fungerar oftast bättre än om skolpersonalen eller föräldrarna föreslår olika åtgärder.

– Det underlättar om föräldern sätter sig ner tillsammans med sitt barn framför skärmen för att försöka förstå vad det går ut på. En del föräldrar säger att det enklaste är att dra ut sladden. Men det är viktigt att förstå att den unge är mitt uppe i någonting och inte bara kan lämna kompisarna som också är med i spelet. Då är det bättre att komma överens om regler för när ens barn ska pausa eller sluta spela, säger Marie Björkqvist.

Lagändring blev startskott

Genom en ändring i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdslagen fick kommuner och regioner i januari 2018 ett tydligare uppdrag att förebygga spelproblem. 

I samband med lagändringarna startade Gunnel Ahrens och Marie Björkqvist tillsammans med skolsköterskan Madeleine Norberg Larsson på Gärdeskolan och socialkontoret i Sollentuna ett projekt som syftar till att förebygga, upptäcka och hjälpa unga som har problem med spel om pengar och andra spelberoenden som dator- och tv-spel.

För att skaffa sig mer kunskap har gruppen bland annat varit på studiebesök i Trollhättan, där det pågår ett liknande arbete för att förebygga spelberoende bland gymnasielever. Efter det ordnade de själva en heldag med föreläsningar kring datorspelande, nätvanor och spelberoende för elever, föräldrar och skolpersonal i Sollentuna.

Åkte till Las Vegas

För att ytterligare höja kunskapsnivån och studera olika förebyggande metoder har gruppen även besökt Las Vegas i Nevada, som av förklarliga skäl lär vara den delstat i USA som har störst problem med människor som är spelberoende. Där finns bland annat flera utbildningar för skolungdomar, vars syfte är att göra dem medvetna om vad spelandet kan få för konsekvenser.

I Las Vegas besökte de representanter för organisationen Nevada Council on Problem Gaming. De fick också gå på en utbildning i de förebyggande skolprogrammen, besöka en skola och delta i olika föreläsningar.

– Det var väldigt lärorikt. Besöken gav oss en ökad förståelse, säger Gunnel Ahrens. 

Väl hemma i Sverige igen började de att ställa frågor om spel i samband med hälsosamtalen i årskurs 4 och 8 i grundskolan samt årskurs 1 på gymnasiet. Detta för att försöka få ett grepp om hur stort problemet egentligen är, men också för att kunna följa upp de elever som visar tecken på att vara på väg in i eller som har fastnat i ett spelberoende.

– Resultatet är inte klart än. Men det vi ser är att många elever har problem och att de ofta tar till spelandet när de är stressade, säger Marie Björkqvist.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida