Lagförslag

Skönhetsingrepp ska bara få utföras av vårdpersonal

Skönhetsingrepp ska bara få utföras av vårdpersonal
Medicinsk kompetens ska krävas vid kirurgiska ingrepp och injektioner. Arkivbild: Getty images.

Regeringen vill att kirurgiska ingrepp och injektioner som görs i estetiskt syfte ska omfattas av samma regler som andra behandlingar i hälso- och sjukvården, och enbart får utföras av legitimerad personal. Förslaget går nu ut på remiss.

– Kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar kan innebära betydande hälsorisker och kräver därför medicinsk kompetens. Jag är glad att vi nu kan presentera ett lagförslag som skärper kraven i skönhetsbranschen och stärker skyddet för personer som genomgår dessa behandlingar, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Det nya lagförslaget som nu går ut på remiss grundar sig på en utredning som Socialstyrelsen slutförde under förra året och överlämnade till regeringen.

Stärker skyddet för patienterna

Förslaget innehåller krav på att endast specialistläkare ska få utföra estetisk kirurgi och att endast läkare, tandläkare och sjuksköterskor ska få ge estetiska injektionsbehandlingar. Förslaget innebär också krav på att utförarna ska teckna en försäkring i enlighet med patientskadelagen. Detta innebär utökad möjlighet för enskilda att få ersättning i händelse av skada.

Lagförslaget innehåller även en åldersgräns på 18 år för att genomgå behandling, bestämmelser om information och samtycke, samt krav på att den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att kunna ge en god vård ska finnas.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida