Hälsa

Skotska sjuksköterskor mer överviktiga än andra

Skotska sjuksköterskor mer överviktiga än andra
70 procent av de skotska sjuksköterskorna är överviktiga eller feta. Arkivbild: Istockphoto

Cirka 70 procent lider av fetma och övervikt. Ingen vet varför men med så mångaöverviktiga sjuksköterskor är risken stor att det förebyggande arbetet blirlidande, anser forskarna.

3 november 2015

Det är den brittiska tidskriften Nursing Times som i sin webbupplaga berättar om resultaten av en studie som är tänkt att publiceras i International Journal of Nursing Standards.

Studien är gjord vid Edinburgh Napier University och visar att just sjuksköterskorna i Skottland tycks lida extra mycket av övervikt och fetma jämfört med andra yrkesgrupper i vården.

70 procent är överviktiga eller feta

Hela 70 procent av de cirka 400 sjuksköterskor som ingår i studien är antingen överviktiga eller feta, medan andelen bland övriga professioner i vården ligger kring 50 procent.

En förklaring som förs fram är att sjuksköterskorna ofta äter mindre hälsosam mat och inte rör sig tillräckligt mycket. Men så är det för många sjuksköterskor i Storbritannien, vilket tidigare studier har visat. Och i Storbritannien som helhet är ”bara” 59 procent av sjuksköterskorna överviktiga eller feta, jämfört med 70 procent i Skottland.

Mat och skiftarbete

En annan förklaring skulle kunna vara att det på sjuksköterskornas arbetsplatser många gånger saknas möjligheter att äta hälsosamt och att sjuksköterskorna ofta arbetar i skift vilket påverkar sömnen negativt och gör det svårt att äta och motionera på regelbundna tider. Men, konstaterar forskarna, så ser det ut för sjuksköterskor i många andra länder, utan att de för den skull har så hög andel överviktiga sjuksköterskor som i Skottland.

Tidigare forskning har visat att människor har ganska lågt förtroende för de råd om kost och motion som de får av sjuksköterskor som själva är överviktiga. Därför, menar forskarna, kan den stora andelen överviktiga sjuksköterskor i Skottland leda till att det hälsofrämjande och förebyggande arbetet blir lidande.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida