Neonatalvård

Skräddarsydd neonatalutbildning ska få sjuksköterskor att stanna

Skräddarsydd neonatalutbildning ska få sjuksköterskor att stanna
Angelica Brandt tycker att utbildningen i neonatologi har hjälpt henna att snabbare komma in i sin roll som sjuksköterska och i sitt arbete på avdelningen. Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Nu hoppas Sahlgrenska universitetssjukhuset få stopp på personalomsättningen på neonatalavdelningen med hjälp av en utbildning i neonatal omvårdnad. Angelica Brandt är en av de första studenterna som går kursen.

21 juni 2016

Som Vårdfokus berättat tidigare är bristen på sjuksköterskor inom neonatalvården stor på flera håll i landet. Det saknas sjuksköterskor med specialistkompetens inom barnsjukvård och bland de som anställs är många nyutexaminerade utan erfarenhet.

– De är dåligt förberedda på ett så mångsidigt och krävande arbete med svårt sjuka barn och oroliga föräldrar. Det har lett till att många har valt att sluta efter ett halvår, berättar Kristina Bry som är professor inom neonatologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Kristina Bry

Hon bestämde sig för att försöka bryta den negativa trenden genom att satsa på det som hon tror är den springande punkten – kunskap. Om sjuksköterskorna lär sig förstå varför de gör på ett visst sätt så kommer de att känna att klarar av arbetet, menar hon.

Egen mentor

I våras drog Kristina Bry igång den första utbildningen i neonatal omvårdnad för sjuksköterskor på Sahlgrenska. En dag i veckan håller hon seminarier, bland annat om olika sjukdomstillstånd och behandlingar. Alla kursdeltagare får varsin mentor som hjälper dem under tiden. En viktig del av utbildningen är de så kallade observationspatienterna, då sjuksköterskorna får redogöra för allt de sett hos en och samma patient under en vecka.

Med hjälp av individuella loggböcker säkerställs det att alla sjuksköterskorna får gå igenom alla praktiska moment de behöver kunna. Först får de undervisning, sedan får de prova själva under handledning och sist utföra uppgiften helt själva.

Förstå skillnader

Bland de tolv kursdeltagarna är de flesta nyanställda sjuksköterskor på neonatalavdelningen. En av dem är Angelica Brandt som började på avdelningen i januari i år. För henne har utbildningen betytt flera aha-upplevelser.

– Jag har fått insikt och förståelse för vad jag måste tänka på som sjuksköterska vid olika specifika tillstånd hos de prematura, till exempel asfyxi och hjärtsjukdomar. Vi har också lärt oss mycket om barnets normala utveckling och mognadsgrad så vi kan skilja på det som är normalt och inte, säger hon.

Kursen ger inga akademiska poäng, även om Kristina Bry hoppas att det kan bli så framöver. Tanken är att utbildningen ska kunna ligga till grund för en specialistutbildning för neonatalsjuksköterskor, liknade den som finns som uppdragsutbildning i Stockholm och som examinerade den första kullen specialister i våras.

Lönen oförändrad

Något lönelyft tror dock inte Angelica Brandt att hon kommer att få efter avslutad kurs.

– Jag går utbildningen parallellt med det kliniska basår som nyutexaminerade sjuksköterskor erbjuds på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Så jag vet att jag kommer att få ett lönepåslag när jag är klar med det, säger hon.

Men ännu har Angelica inte pluggat färdigt. Målet är att jobba som verksamhetsutvecklare och innan dess vill hon ha minst en specialistutbildning inom barn- eller intensivvård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida