utredda fall

Slipper åtal för brott mot tystnadsplikten

Men sjuksköterskan som lämnade ut patientuppgifter till en journalist får kritik av Inspektionen för vård och omsorg.

Sjuksköterskan var besviken över att hennes avvikelserapporter inte ledde till en lex Maria-anmälan. Hon ansåg att en patient i livets slutskede hade fått felaktig behandling. Därför lämnade hon ut uppgifterna till en journalist efter att patienten avlidit.

Sjuksköterskan har själv medgett att hon brutit mot tystnadsplikten och förklarat sitt handlande med att hon tyckte det var viktigt att saken blev granskad.

Anmälde till åklagare

Som Vårdfokus tidigare berättat gjorde kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska en anmälan till Ivo, som har utrett frågan och dessutom valde att åtalsanmäla sjuksköterskan för brott mot tystnadsplikten.

Åklagaren har dock valt att lägga ner förundersökningen.

– Det gick inte att med säkerhet slå fast att inte gärningen var preskriberad. Två år efter överlämnandet av uppgiften preskriberas nämligen brottet, säger kammaråklagare Peter Larsson.

Kritiseras av Ivo

Samtidigt har Ivo också granskat ärendet och kommit fram till att hon inte har handlat olämpligt i sin yrkesutövning som sjuksköterska när hon ifrågasatte behandlingen. Däremot kritiseras hon för att i egenskap av sjuksköterska ha lämnat ut patientuppgifter som omfattas av sekretess inom hälso- och sjukvården.

Ivo tycker inte att det finns anledning att utreda sjuksköterskan mer, utan avslutar ärendet med kritik.

Diarienr hos Ivo: 8.6.1-20123/2015-14

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida