Sophiahemmet högskola

Små flyttchanser för Sophia-studenter

Små flyttchanser för Sophia-studenter
Maria Müllersdorf är chef för akademin för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola.

Majoriteten av studenterna på Sophiahemmet högskolas utbildning för ambulanssjuksköterskor vill att någon annan högskola tar över deras utbildning. Men möjligheterna är små. Bland annat av ekonomiska skäl.

Som Vårdfokus berättade i morse har studenter vid specialistutbildningsprogrammet för ambulanssjuksköterskor vid Sophiahemmet högskola i Stockholm vädjat till andra högskolor om att de ska ta över utbildningen.

Orsaken är att de är missnöjda med kvaliteten på undervisningen sedan de specialistkompetenta och kliniskt erfarna lärarna på Sophiahemmet högskola fråntagits ansvaret att leda programmen i ambulanssjukvård och akutsjukvård. Det har lett till att så gott som samtliga specialistkompetenta lärare har sagt upp sig.

Behöver examensrätt

Brevet från studenterna skickades i går kväll till Karolinska institutet i Stockholm, Uppsala universitet och Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås.

En av dem som fått brevet är Maria Müllersdorf som är chef för Mälardalens högskolas akademi för hälsa, vård och omsorg. Hon har bara som hastigast hunnit ögna igenom det men kan ändå konstatera att det kommer att bli svårt att ta emot studenterna från Sophiahemmet. Av två anledningar.

Det ena är att skolan i dag inte har någon specialistutbildning för ambulanssjuksköterskor. För att kunna starta en sådan krävs
att utbildningen först inrättas på lärosätet, vilket är en relativt omständlig process som tar tid. Att Mälardalens högskola skulle hinna inrätta ett ambulansprogram redan till hösten håller hon därför inte för troligt.

Svårt ekonomiskt

På de två andra lärosätena, Karolinska institutet och Uppsala universitet, finns utbildningarna redan. Så där skulle inte examensrätten bli några problem. Men då kommer den andra stora stötestenen in, nämligen ekonomin.

– Även om vi skulle kunna starta ett ambulansprogram måste vi ta hänsyn till den krassa verkligheten. Vårt utbildningsuppdrag är omfattande men ändå begränsat. Vi får betalt för studenterna, men bara till en viss nivå, och den nivån är redan nådd. Skulle vi utbilda fler än vad vi får betalt för har vi inte råd att betala löner och andra kostnader som krävs för att kunna ge en utbildning av hög kvalitet, säger Maria Müllersdorf.

Höstens intag till ambulansutbildningen på Sophiahemmet högskola är stoppad. På Karolinska och i Uppsala ska den dock ges som planerat. Men ansökningstiden har gått ut.

Populär lärare till Mälardalens högskola

Att studenterna vädjat till just dessa lärosäten och till Mälardalens högskola tror Maria Müllersdorf delvis hänger samman med att de ligger relativt nära Stockholm.

En annan orsak som studenterna gett tydligt uttryck för är att de vill ha tillbaka sina gamla lärare.

En av dem är specialistsjuksköterskan Anders Widmark som i nära tio års tid ledde akutsjukvårdsprogrammet och samtidigt var en uppskattad lärare på ambulansutbildningen. I maj lämnar han Sophiahemmet för att gå till en ny tjänst på Mälardalens högskola där en av hans uppgifter blir att medverka till utvecklingen av lärosätets specialistutbildningar.

Läs även tidigare artiklar i Vårdfokus granskning av Sophiahemmet högskola. Se länkar här intill.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida