it i vården

Smart it-stöd kortar ledtider i cancervården

Smart it-stöd kortar ledtider i cancervården
För Linn Palmqvist innebär it-stödet som bygger på hårdmallade journalanteckningar en bättre arbetsmiljö och mer tid över för patienterna. Foto: Privat

Med it-verktyget Vårdförloppet har kontaktsjuksköterskan Linn Palmqvist full koll på var cancerpatienterna befinner sig i vårdprocessen. Andra landsting köar för att ta del av lösningen.

Linn Palmqvist är kontaktsjuksköterska på kirurgmottagningen för kolorektalcancer vid Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län och har deltagit vid utvecklingen av it-stödet. Det används skarpt sedan förra våren.

 – Förut fick vi hanka oss fram med papperslappar men det blev ohållbart då mängden patienter ökade. Vi kände att det behövdes en plan inför införandet av standardiserat
vårdförlopp.

I korthet innebär det nya verktyget att viktiga data, som ledtider och datum till exempel, märks upp i journalsystemet och överförs till en databas som via ett analysverktyg tydligt och klart visar upp flöden och vårdprocesser på skärmen med ett dygns fördröjning.

Slipper dubbelarbete

– Systemet säger till när det är dags för till exempel röntgen, strålning, kemoterapi eller operation för varje patient. Vi har överblick från start till operation, vi gör inget dubbelarbete och får mer tid över till patienterna, säger Linn Palmqvist.

.

Men det enkla är inte sällan det svåra. Det vet tarmkirurgerna Lina Westman och Niklas Zar i regionen, som är de som initierat och drivit utvecklingen av den nya lösningen för att korta ledtiderna i standardiserade vårdförlopp. Att något radikalt behövde göras blev tydligt när de insåg att hundra procent av kontaktsjuksköterskorna i regionen skötte vårdprocessen med penna och papper som de förvarade i en ”hemlig pärm”.

– Vi såg ju inte varandras system och det gick åt väldigt mycket tid åt att ringa runt till de tre sjukhusen för att få reda på var cancerpatienten befann sig flödet. Att det händer så lite på it-fronten i vården beror på att det är för mycket prat i journalerna, personalen ägnar så mycket tid åt att leta i all löptext, att scrolla och scrolla, säger Lina Westman.

Strukturerat hårt

Vad hon och Niklas Zar gjorde var att strukturera journalföringen mycket hårdare genom att skapa nya mallar. I stället för en pratig text om att ”patienten ska röntgas lite” måste läkaren ange exakt vad och när. Det blir säkra, exakta data som sedan förs vidare. Dubbelarbetet och risken för överföringsfel försvinner.

En viktig del för att bestämma vilka data som behövs och begrepp som ska användas, var att sätta ihop en bra arbetsgrupp med rätt människor. Förutom läkare behövdes kontaktsjuksköterskor, sekreterare, någon med centralt perspektiv och personer från it-enheten med makt att gå in och ändra i Cosmic-mallarna. 

– Många tycker att det vi lyckats åstadkomma med Vårdförloppet låter som magi, men det är ju så enkelt egentligen, det är bara att det inte gjorts tidigare. Det finns ingen magisk it-person det är vi själva, vi som är kliniskt aktiva, som måste göra det här. Då kan vi få it-stöd som fungerar, säger Lina Westman.

Den it-baserade lösningen kan användas till mycket annat också, ledtider är egentligen bara en liten del, förklarar hon. Just nu lägger regionen om hela sitt sätt att tänka kring journalföring och it-stöd, bland annat för att kunna överföra data från journalerna direkt till kvalitetsregistren.

Hon och Niklas Zar har nominerats av regionledningen till både Vitalisstipendiet för vård- och omsorgspersonal som utvecklat användarvänliga digitala innovationer och till Guldskalpellen, något som de två läkarna upplever som ett fint sätt att få stöd.

Kan bli nationellt

Väldigt många landsting har visat intresse. Vårdförloppet kan nämligen kopplas till vilket journalsystem som helst. Inom Region Jönköpings län pågår nu ett utvecklingsarbete av ett implementeringsprogram för att it-stödet ska kunna spridas. 

I ett nytt pilotprojekt med kolorektalsektionen vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, ansluts respektive journalsystem, Cosmic och Take Care, till databasen och får en gemensam översikt.

– Vitsen är ju att göra det här nationellt. Då kan vi följa våra patienter även om de byter region, det är vanligt att man opererar till exempel sina levermetastaser i ett annat landsting, säger Lina Westman, som inte hade en aning om att projektet skulle bli så stort när det startade och nu längtar tillbaka till att operera patienter i stället för att föreläsa.

It-system brukar alltid få kritik, men Linn Palmqvist har bara gott att säga.

– Vi har fått lägga mycket tid på att få det som vi vill ha det men nu är det ett jättebra verktyg för oss kontaktsjuksköterskor. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida