Södersjukhuset satsar på ”konkurrensmässiga löner”

Skjuter till extrapengar för att behålla och locka nya sjuksköterskor. En av dem som fått mer i lönekuvertet är röntgensjuksköterskan Alvaro Fraygola.

– Det kom som en total överraskning. Chefen kallade in mig och berättade att jag skulle få en höjning med 2 500 kronor i månaden, säger Alvaro Fraygola på röntgenkliniken.

En av fyra

När konkurrensen hårdnar i kölvattnet av sjuksköterskebristen behöver sjukhusen både rekrytera nya och behålla de som redan är anställda.

På Södersjukhuset i Stockholm har ledningen sett över lönebilden och delat ut extra löneökningar till sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor som varit anställda en tid och som av olika anledningar halkat efter i löneutvecklingen. Påslaget ska inte påverka årets lönerevision, enligt uppgift från arbetsgivaren.

Drygt 500 av sjukhusets 2 000 sjuksköterskor har fått sina löner genomgångna. Verksamhetsområdena har själva fått ansvara för översynen och kriterier för lönesättning, utan central översyn.

Viktig signal

Alvaro Fraygola har snart arbetat i sex år på Södersjukhuset och berättar att det har varit en ganska stor personalomsättning under det senaste året, drygt 18 procent. Majoriteten av röntgensjuksköterskorna har nu fått ta del av lönepåslaget.

– Det lade sig ett lugn på avdelningen och vi känner oss bekräftade för det vi gör, säger han.

Vårdförbundets Hanna Rönnell berättar att de fått viss information om att detta var på gång, men inte varit direkt delaktiga eftersom arbetsgivaren valt att hantera det utanför löneavtalet.

– Medlemmar har hört av sig och är så klart glada. För flera har det kommit helt oväntat. Vi vet inte riktigt vilka kriterier arbetsgivaren utgått ifrån, säger hon.

Vill komma i kapp

Personalchef Christine Engius bekräftar att de velat höja lönerna för dem som legat efter när lönenivån för nyutexaminerade stigit de senaste åren.

– Vi gör en anpassning för att få en bra lönebild på sjukhuset. Utgångspunkten har varit att skapa en bra lönespridning och konkurrensmässiga löner.

Hoppas på mer

Vårdförbundet på Södersjukhuset ligger i startgroparna för årets löneförhandlingar. Hur detta tillskott kommer att påverka yrkesgrupperna på sjukhuset är för tidigt att säga, menar Hanna Rönnell.

– Extra pengar är alltid välkommet, vi ser denna satsning som att våra påtryckningar i lönefrågan ger resultat. Men vi behöver se en långsiktig plan för hur Södersjukhuset ska komma till rätta med lönestrukturen. Specialistkunskap måste löna sig och det ska vara möjligt att göra lönekarriär, säger hon.

I dag ligger medianlönen för en grundutbildad sjuksköterska på Södersjukhuset på 27 575 kronor i månaden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida