Cancervården

Fler strålsjuksköterskor för att minska cancerköerna

Västra Götalandsregionen har beslutat att utbilda ett tiotal sjuksköterskor i onkologisk strålterapi. Efter en universitetsutbildning på 20 veckor ska de bland annat hjälpa till att få ner kötiderna.

– Dels handlar det om att förbereda cancervården för framtiden. Befolkningen ökar och blir äldre, vilket innebär att fler får cancer. Med de nya sjuksköterskorna hoppas vi också kunna korta tiden mellan beslut om behandling till att den påbörjas, säger Västra Götalandsregionens personaldirektör Marina Olsson.

Hon tror också att strålmaskinerna kommer att kunna utnyttjas bättre på tider som i dag inte används, exempelvis på kvällarna. Men det hänger inte bara på tillgången på kompetenta sjuksköterskor utan även fysiker, ingenjörer och inte minst onkologläkare som det länge rått stor brist på i Västra Götaland.

Långa väntetider

I dag är målet för många cancerdiagnoser att strålbehandlingen ska starta två veckor efter diagnosen. I Västra Götaland är väntetiden ofta det dubbla, undantaget akuta fall där behandlingen i regel kan påbörjas inom en vecka.

Regionen har avsatt 1,7 miljoner kronor till att utbilda sjuksköterskor i onkologisk strålterapi. De får 20 veckors teori och 10 veckors praktik. Sjuksköterskorna rekryteras externt via annonser.

– Vi gör det här för att säkra kompetensen. Vi har i dag 72 sjukskötersketjänster på strålbehandlingsenheterna i Göteborg och Borås. Men flera går inom kort i pension samtidigt som vi kommer behöva mer resurser i framtiden, säger onkologens verksamhetschef Marie Lindh.

Får full lön

De sjuksköterskor som väljer att gå kursen får full lön under utbildningstiden. Men de får inte automatiskt högre lön efteråt.

– Det avgörs i en lönediskussion med närmsta chefen. Men det är sagt inom regionen att de som gått en specialistutbildning eller, som i det här fallet, en specialutbildning ska premieras, säger Marie Lindh.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida