Stafettläkarstopp drabbar distriktssköterskorna i Östersund

Kritiken är skarp mot landstingsledningens beslut att införa förbud mot stafettläkare inom Östersunds primärvårdsområde.

Från den 1 juni har Jämtlands läns landsting infört totalstopp för stafettläkare inom primärvården i Östersund. Åtgärden är en av flera för att få landstingets krisande ekonomi under kontroll, men har orsakat många protester.

Politikerna försvarar åtgärden med att stafettläkarna kostar alldeles för mycket och att det inte är ekonomiskt försvarbart att fortsätta hyra in läkare. Men inom vården finns en stark oro för att stafettläkarstoppet kommer att leda till stora problem för både patienter och övrig personal.

Många av Vårdförbundets medlemmar är mycket oroade över sin kommande arbetssituation, skriver Barbro Englesson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Jämtland, tillsammans med företrädare för andra professioner, i en debattartikel i Östersundsposten.

De menar att distriktssköterskorna ofta kommer att sakna en läkare att konsultera eller hänvisa patienter till.

Dessutom kommer trycket på sjukhusets akutmottagning att öka i och med att väntetiderna inom primärvården blir längre och sjukvårdsrådgivningen får svårare att konsultera läkare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida