Stärkt samband mellan bemanning och patientsäkerhet

Färre sjuksköterskor leder till försämrad patientsäkerhet. Sambandet har ännu en gång slagits fast, nu i en amerikansk studie av sjukhus i Florida.

Att färre sjuksköterskor på ett sjukhus innebär en patientrisk är inte något nytt. Däremot kommer det då och då fram studier som tyder på att sambandet inte är hundraprocentigt fastslaget.

Nu stärks sambandet i en amerikansk studie av sjukhus i Florida. Forskarna valde ut åren 1996 till 2004 och undersökte fyra av 20 patientsäkerhetsindikatorer som amerikanska myndigheten för forskning och kvalitet inom vården (AHRQ) ställt upp och jämförde med sjukhusens bemanning av sjuksköterskor.

Resultaten visar att det finns en stark korrelation mellan sjuksköterskebemanning och patienternas överlevnad.

Det fanns också ett samband, om än svagare, mellan antalet sjuksköterskor och liggsår, postoperativ sepsis och olika slags infektioner.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida