Start för ny sorts cancerläkemedel

?Den första PD1-hämmaren börjar nu användas i Sverige mot avancerat malignt melanom.?

Immunterapi är ett samlingsbegrepp för behandlingar som använder kroppens eget immunförsvar för att förgöra cancerceller. Immunförsvarets T-celler måste då kunna skilja ut cancerceller från friska celler. Många tumörer klarar sig undan immunsystemet genom ett speciellt protein på cellen, som kallas PD1. Det nya läkemedlet blockerar proteinet och ger immunförsvaret chans att gå till attack mot tumören.

Immunterapi är varken ett cellgift eller strålning. ?Immunterapi studeras för många olika cancerformer. I somras godkände EU de första så kallade PD1-hämmarna, för avancerat malignt melanom och nu kommer de snart att börja användas i Sverige. PD1-hämmaren har också nyligen blivit godkänd av EU för avancerad lungcancer.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida