Kompetensförsörjning

Stockholm betalar full lön för specialistutbildning

Stockholm betalar full lön för specialistutbildning
Peter Carpelan (M), personallandstingsråd i Stockholms läns landsting.

Landstinget satsar på 150 utbildningsplatser under två år. På Vårdförbundet ser man det som ett steg i rätt riktning trots att landstinget säger nej till att skriva kollektivavtal om AST.

Vårdförbundet har sedan flera år drivit frågan om specialistutbildning med full lön, AST, Akademisk specialisttjänstgöring. Många landsting och kommuner har nappat på idén och tecknat kollektivavtal.

Stockholms läns landsting har dröjt sig kvar vid sitt tidigare system med att betala för vissa specialistutbildningar där bristen varit som störst med en studielön på 18 000 kronor i månaden.

Svårt rekrytera

Men landstinget har stora svårigheter att rekrytera tillräckligt med specialistsjuksköterskor inom en rad inriktningar och gör nu en omsvängning. Nu ska 150 sjuksköterskor kunna studera på heltid med full lön under 2017 till 2018. Vilka specialistutbildningar det blir bestämmer de olika sjukhusen och verksamheterna själva.

– Upprinnelsen till det är att jag besökt alla länets akutmottagningar och pratat med både personalen och sjukhusledningarna. De har fört fram att det behövs fler specialistsjuksköterskor men incitamentet för att välja har varit för lågt för att vidareutbilda sig, eftersom de måste gå ned i lön under studietiden, säger Peter Carpelan (M), personallandstingsråd.

Hoppas ska locka

Han förstår att det bär emot för de flesta att gå ned till 18 000 kronor i månaden.

– I vissa fall har vi haft svårt att fylla de utbildningsplatser vi erbjudit. Därför tar vi nu det här initiativet där sjuksköterskor anställda i landstinget får behålla sin månadslön.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om den satsning Karolinska universitetssjukhuset gör, de platserna ingår i landstingets 150 utbildningsplatser.

Peter Carpelan tycker att det är rimligt att sjuksköterskorna stannar kvar i landstinget två år efter utbildningen när de givits möjlighet att studera med full lön. Men det finns inget krav att arbeta kvar på en specifik arbetsplats i landstinget.

– Vi går Vårdförbundet till mötes i deras önskemål på oss som arbetsgivare att betala full lön under specialistutbildningen. Men vi vill inte skriva ett kollektivavtal. Men vi har svarat på de signaler som jag fått från de sjuksköterskor jag pratat med i verksamheten.

Glädje på Vårdförbundet

Trots att Peter Carpelan alltså inte vill införa AST är Vårdförbundet i Stockholm glada över satsningen som de ser som ett steg på vägen. 

– Vi ser med glädje att det händer saker i frågan som vi arbetat för så länge. Den politiska ledningen vill inte skriva kollektivavtal om AST, men vi försöker få till ett samsynsdokument. Det här är verkligen en bit på väg, säger Jane Stegring, vice ordförande i Vårdförbundet Stockholm.

I morgon ska Vårdförbundet träffa Stockholms läns landstings personaldirektör för att diskutera ett samsynsdokument i frågan.

– Vi vet i dagsläget inte hur slutprodukten ser ut. Vi vill få till ett AST-avtal. Vi vill också diskutera hur planen ser ut för kommande år, problemet med bristen på specialistsjuksköterskor är inte löst på två år.

Ännu har Peter Carpelan ingen plan att presentera för kommande års satsningar.

– Vi tar ett första steg nu. Men det är klart att behovet finns även kommande år. Vi får se i budgeten för 2019 vad vi klarar av.

Delvis statligt finansierad

Den nuvarande satsningen finansieras till stor del med statliga pengar från regeringens professionsmiljard. Landstinget står för 20 miljoner kronor av den totala kostaden på 68 miljoner kronor per år 2017 och 2018.

Ett annat incitament sjuksköterskor att vidareutbilda sig är ju att få högre lön efteråt. Vad är planen för lönerna efter utbildningarna?

– Vi vill skapa kliniska karriärer för sjuksköterskor, som fungerar bra på läkarsidan, där utbildning följs av en tydlig löneutveckling. Vi har tagit fram en kompetensstege för sjuksköterskor. Jag kommer att driva på frågan om klinisk karriär för sjuksköterskor, säger Peter Carpelan.

Medellön i Stockholm

Inom Stockholms läns landsting är medellönen per månad:

  • 32 000 kronor för sjuksköterskor
  • 35 550 kronor för specialistsjuksköterskor

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida