Upphandling

Stockholms ambulansföretag gjorde reklam för Mercedes

Stockholmlandstingets eget ambulansbolag har gjort reklam för Mercedes, som tillsammans med andra bileverantörer slåss för att få sälja just sina fordon till Stockholms läns landsting. Osmakligt, tycker Vårdförbundet.

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

”Bilarna som aldrig får stå still”. Så lyder rubriken på en fyra sidor lång reklamtext som nyligen fanns att läsa på Mercedes egen kampanjwebb. Texten bygger i huvudsak på en intervju med en av Aisabs fordonssamordnare, som talar sig varm för ambulanser som byggts med chassin från Mercedes.

Aisab, Ambulanssjukvården i Storstockholm AB, har en fordonsflotta på mellan 55 och 60 ambulanser, inklusive övnings- och reservfordon. Drygt hälften är köpta av Mercedes Benz, enligt reklamtexten.

Bland annat 16 stycken av modellen Sprinter som var och en kostar cirka 1,5 miljoner kronor. Aisab , som ägs av landstinget och står för cirka en tredjedel av ambulansverksamheten i Stockholm, har en årlig budget på cirka 240 miljoner kronor.

.

 ”Det händer att patienter och anhöriga skiner upp när de åker i en Mercedes, det ses som lite speciellt”, säger fordonssamordnaren i reklamtexten, utan att med ett ord nämna några av de andra bilföretag som också brukar finnas med i upphandlingar av utryckningsfordon.

Fordonssamordnaren deltar även i en reklamfilm som Mercedes lagt upp på Youtube. Där berättar han att under de dryga 20 år som han jobbat inom ambulanssjukvården har Mercedes alltid funnits där som ett av de trygga märkena.

I landstingets egen upphandlingspolicy, som även gäller för dess bolag, står det att landstinget i sina upphandlingar ska behandla alla anbudsgivare lika och inte ta ovidkommande hänsyn.

Vårdförbundet starkt kritiskt

Vårdförbundets förbundsombudsman David Liljequist är starkt kritisk till att Aisab deltagit i Mercedes reklamkampanj.

Som förbundsombudsman är David Liljequist expert på frågor som rör ambulanssjuksköterskor. Foto Ulf Huett

– Det måste ställa till med enorma problem vid nästa upphandling, eller borde i alla fall göra det. Eftersom man deltar i reklam för just Mercedes kan man ju anta att det finns ett osunt beroendeförhållande mellan de båda bolagen. Man kan alltså ifrågasätta opartiskheten när anbuden ska bedömas vid nästa stora upphandling av ambulansfordon, säger han.

Varför är detta en viktig fråga för Vårdförbundet?

– Vi vill att man upphandlar de fordon som är bäst ur ett patientsäkerhetsperspektiv och som är säkrast ur trafiksynpunkt för våra medlemmar. Det får inte vara så att de relationer man har med vissa företag ska kunna påverka vilka bilar som köps in.

Vd:n för Aisab, Åke Östman, är själv kritisk till att en av de anställda ställt upp i reklamsammanhang på det här sättet. Han säger att han inte kände till kampanjen förrän han sent på onsdagskvällen blev uppmärksammad på att den låg ute på nätet.

Dagen därpå försökte han reda ut vad som hade hänt. Därefter kontaktade han informationsavdelningen på Mercedes huvudkontor i Sverige som senare tog bort texten från sin kampanjsida. (I vårt fält för externa länkar kan du dock ladda ner hela reklamtexten i form av ett pdf-dokument).

Åke Östman, är vd för Aisab.

– Jag blev väldigt förvånad. Vi brukar inte ställa upp i reklamsammanhang. Man kan få komma och göra reportage för att beskriva vår verksamhet men att ställa upp på varumärkesreklam gör vi aldrig, säger Åke Östman.

”Vi har förts bakom ljuset”

Enligt honom har fordonssamordnaren mer eller mindre förts bakom ljuset av Mercedes som från början bara ska ha bett om att få ta bilder på några av Aisabs miljöambulanser.

– Han berättade för mig att fotosessionen sedan hade eskalerat med rörliga bilder. Han ställde väl upp på det här utan att egentligen begripa var det skulle hamna någonstans. Han säger att han inte fick något betalt för att ställa upp.

Enligt Åke Östman har fordonssamordnaren en övergripande roll, hjälper till med kontakter till leverantörer och är även behjälplig vid upphandlingar.

Ändå anser Åke Östman att det inte påverkar de större upphandlingarna av ambulansfordon.

– Det är inte vi själva som står för upphandlingarna utan Stockholms läns landstings egen upphandlingsenhet. Styrelsen ger mig i uppdrag att upphandla fordon, varefter jag ger  landstinget uppdraget att genomföra upphandlingen.

Men finns det inte en risk för att Aisab kan misstänkliggöras för att premiera Mercedes, om en av era anställda med stort ansvar för fordonsparken deltar i just det bilföretagets reklamkampanj?

– Men vi köper ingenting av Mercedes. Ambulanser byggs av särskilda byggare. De köper i sin tur sina chassin från billeverantörerna. Om det är från Volkswagen, Mercedes eller någon annan är ingenting som vi vet när upphandlingen av ambulanserna görs, säger Åke Östman.

Det resonemanget köper inte Vårdförbundets förbundsombudsman David Liljequist.

– Om Aisab vill kan de naturligtvis skriva kravspecifikationen till landstingets upphandlingsenhet på ett sådant sätt att de får just det bilmärke de vill ha. Blotta misstanken om att det skulle förekomma korruption i de här sammanhangen är synnerligen allvarlig, säger han.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida