Cancervård

Stödet från vården uteblir ofta för patienter med blodcancer

Stödet från vården uteblir ofta för patienter med blodcancer
Inte ens hälften av patienterna med blodcancer har erbjudits en kontaktsjuksköterska, enligt en enkät som gjorts av Blodcancerförbundet. Arkivbild: Mostphotos:

Trots att en kontaktsjuksköterska rekommenderas i den nationella cancerstrategin är det inte ens hälften av patienterna med blodcancer som får det, visar en enkätstudie som gjorts bland Blodcancerförbundets medlemmar.

– Behovet av en kontaktsjuksköterska är fundamentalt för en cancerpatient och resultatet är djupt nedslående, säger Christian Pedersen på Blodcancerförbundet.

I den nationella cancerstrategin är målet att varje cancerpatient ska ha en fast kontaktperson på den cancervårdande kliniken. En kontaktsjuksköterska ska följa patienten hela tiden – både för att ge psykosocialt stöd och information om den medicinska vården.

För ett par år sedan uppskattades att två av tre patienter med cancer erbjuds en kontaktsjuksköterska. Så sent som i maj i år visade en enkät från Regionala cancercentrum i samverkan att det är ännu fler som erbjuds detta stöd i dag.

Men enligt den undersökning som Blodcancerförbundet gjort är det betydligt färre patienter med blodcancer som får en kontaktsjuksköterska. Av de 500 medlemmar i samtliga 21 län som besvarade enkäten uppgav endast 43 procent att de hade erbjudits en kontaktsjuksköterska.

  • 73 procent svarade nej på frågan om de hade erbjudits psykosocialt stöd efter avslutad cancerbehandling.
  • 59 procent uppgav att de främst fått stöd från anhöriga och närstående.
  • 10 procent uppgav att de främst fått stöd från professionella inom vården.
  • Detta trots att 52 procent uppgav att professionell hjälp skulle vara mest värdefullt för dem.
  • 27 procent tyckte att det psykosociala stödet i den svenska sjukvården inte alls är bra medan 5 procent ansåg att det är mycket bra.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida