personalbrist

Stor brist på specialistsjuksköterskor

Stor brist på specialistsjuksköterskor
Bristen på specialistsjuksköterskor har bland annat lett till tomma operationssalar. Arkivbild: Mostphotos

Samtliga regioner i landet har stor brist på specialistsjuksköterskor, och läget är nästan lika allvarligt när det gäller Vårdförbundets övriga yrkesgrupper. Regionerna skyller bland annat på för få utbildade och pensionsavgångar. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Den årliga rapporten från Socialstyrelsen om personalsituationen i vården visar att i samtliga 21 regioner är efterfrågan på specialistsjuksköterskor större än tillgången. Bristen är mest allvarlig inom operationssjukvård — stängda operationssalar är vanligt förekommande. Därefter är behovet av specialistkompetens störst inom intensivvård och anestesi, men det behövs även betydligt fler distriktssköterskor.

Den omfattande bristen har lett till en tuff konkurrens mellan regioner och andra arbetsgivare, inte minst när det gäller att få tag på erfarna specialistsjuksköterskor— de få som finns närmar sig snabbt pensionsåldern.

När det gäller Vårdförbundets övriga yrkesgrupper uppger 19 av 21 regioner att de har brist på barnmorskor, 18 regioner har brist röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker, och 17 regioner redovisar en brist på grundutbildade sjuksköterskor.

Fler läroplatser ingen lösning

Regionerna ger delvis olika förklaringar till varför det blivit så här. I en del fall handlar det om stora pensionskullar, eller att yrkesgruppen består av många unga som får barn och är föräldralediga. Flera regioner har svårt att rekrytera personal till verksamheter som bedrivs dygnet runt. Andra pekar på att det är långt till lärosäten eller att för få examineras.

Men att öka antalet platser på lärosätena löser inte problemet. En ny rapport från Riksrevisionen visar att regeringens satsning på att bygga ut utbildningarna till sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska misslyckats. Regeringen har inte tagit hänsyn till lärosätenas förutsättningar. Bland annat saknas det vfu-platser och disputerade lärare. Det ger en låg examensfrekvens.

Till specialistsjuksköterskeprogrammet är det många som söker, men betydligt färre som kommer till studiestart. Ofta för att de inte beviljas tjänstledighet på grund av den allmänna bristen på sjuksköterskor eller att de inte fått erbjudande om utbildningslön under specialistutbildningen.

Läs hela rapporten från Socialstyrelsen här.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida