Störst brist på specialistsjuksköterskor inom psykiatri och operation

Störst brist på specialistsjuksköterskor inom psykiatri och operation
Samtliga landsting utom två uppger att de har brist på operationssjuksköterskor. Det är fler än i den förra enkäten. Arkivbild: Mostphotos

Det är allvarlig brist på specialistsjuksköterskor inom flera inriktningar. Allra sämst är läget inom psykiatri, operation, anestesi- och intensivvård. I sin årliga rapport om tillgång och efterfrågan på vårdpersonal lyfter Socialstyrelsen fram den låga lönen som en viktig orsak till den låga nyrekryteringen.

31 januari 2013

Rapporten visar att andelen specialistsjuksköterskor har minskat kraftigt och att det ser fortsatt mörkt ut de kommande åren.

– Pensionsavgångarna de närmaste åren kommer att öka gapet mellan tillgång och efterfrågan ytterligare, säger Socialstyrelsens projektledare Magnus Göransson.

Hälften är över 50 år

Enligt en enkät som landstingen besvarat är det brist inom samtliga specialiteter, men värst är läget inom psykiatrin. Där står man dessutom inför stora pensionsavgångar eftersom hälften av psykiatrisjuksköterskor är över 50 år.

  • Samtliga landsting uppger att efterfrågan överstiger tillgången på psykiatrisjuksköterskor.
  • Samtliga utom två anger brist på operationssjuksköterskor.
  • Fjorton landsting har brist på anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor.
  • Elva har brist på distriktssköterskor
  • Nio har brist på specialistsjuksköterskor inom medicin, kirurgi och här är 74 procent över 50 år.
  • Nio landsting uppger att de har brist på specialistsjuksköterskor inom geriatrik.

Låg nyrekrytering

I sin rapport pekar Socialstyrelsen på att nyrekryteringen är mycket låg och skriver att ”de ekonomiska incitamenten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig är svaga, eftersom lön inte utgår under utbildningen och eftersom lönen efter genomgången specialistutbildning inte avgörande skiljer sig från lönen för sjuksköterskor utan specialistutbildning.”

Sjuksköterskor och barnmorskor

Elva landsting uppger också att de har brist på sjuksköterskor utan specialistutbildning. Socialstyrelsen har även frågat Högskoleverket hur framtiden ser ut och fått svaret att trots beslutet att utöka antalet utbildningsplatser så är bedömningen att antalet examinerade kommer att understiga rekryteringsbehovet med cirka 1 000 sjuksköterskor de närmaste åren.

När det gäller barnmorskor uppger åtta landsting att efterfrågan är större än tillgången. Även här ser man en förvärrad brist framöver på grund av stora pensionsavgångar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida