Äldrevård

Sjuksköterska larmar om undernärda äldre

Sjuksköterska larmar om undernärda äldre
I masens rapport beskrivs omfattande problemen på äldreboendet. Arkivbild: Mostphotos

På ett äldreboende i Värmdö kommun utanför Stockholm har mer än hälften av de äldre drabbats av undernäring eller befinner sig i riskzonen. Bristen på sjuksköterskor anges som en viktig orsak.

Boendet det handlar om heter Gustavsgården, med plats för 106 äldre. När den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, masen, i höstas inspekterade verksamheten visade det sig att 54 av de boende antingen var undernärda eller befann sig i riskzonen för att bli undernärda.

– Det här är en fråga som vi får gå till botten med i vår handlingsplan, tillsammans med masen. Men man får inte glömma den risk som finns i samband med sjukdomar som demens och liknande, säger Maria Larsson Ajne, sektorschef för omsorgs och välfärdssektorn i kommunen, i ett mejlsvar till Vårdfokus

Lägst sjukskötersketäthet

Enligt masens inspektionsrapport följs varken riktlinjer gällande nutrition, fallförebyggande arbete eller omvårdnadsdokumentation på boendet. Detta är brister som uppmärksammats även tidigare. Under 2015 gjordes en handlingsplan för att komma tillrätta med problemen. I stället har läget försämrats ytterligare, enligt masens rapport.

Bristen på sjuksköterskor anges som en viktig förklaring till problemen. Gustavsgården har den lägsta sjukskötersketätheten av de fyra särskilda boenden som bedriver äldrevård i kommunen. På kvällarna ansvarar en sjuksköterska för samtliga 106 boende.

Ofta tas timanställda sjuksköterskor eller sjuksköterskor från bemanningsföretag in, vilket går ut över kontinuiteten. Särskilt påtagligt är detta på demensenheterna där det är särskilt viktigt att personalen känner de boende väl.

Rekryteringen prioriterad

Masen beskriver hur svårt personalen har att hinna med sina arbetsuppgifter och hur det är näst intill omöjligt att få till ett teambaserat arbete när det saknas så många sjuksköterskor.

– Det är högsta prioritet att rekrytera sjuksköterskor och även att lösa den dagliga bemanningen, med hjälp av tillfälliga personer när så behövs. Det råder en allmän brist på sjuksköterskor i kommunerna i dag och det är svårt att rekrytera. Därför kommer det inte att lösa sig så snabbt som vi alla önskar, säger Maria Larsson Ajne.

Hon berättar att hon varit medveten om boendets brister en längre tid, men att förbättringsarbetet gått för långsamt. Nu har nya chefer rekryterats och en arbetsgrupp tillsatts för att ta fram en ny handlingsplan för kvalitet, utbildning, rekrytering, renoveringar och arbetsmiljön på Gustavsgården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida