arbetsmiljö

Stöttande grupp ska få Sahlgrenska mer attraktivt

Stöttande grupp ska få Sahlgrenska mer attraktivt
Henrik Eklund, Magdalena Sterling, Josefine Larsson och Mathilda Wahlström ingår i Sahlgrenskas nya resursteam. Bild: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Fem vårdavdelningar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg får särskilt stöd för att motverka sjukskrivningar och bli bättre på att rekrytera och behålla personal. Stödet består av ett speciellt resursteam, där en sjuksköterska ingår.

Sjuksköterskan Mathilda Wahlström ingår i Sahlgrenska universitetssjukhusets nya resursteam. Gruppen ska under två år coacha fem avdelningar inom olika områden. Det ska bidra till positiv arbetsmiljö och skapa förutsättningar för förbättringar, hoppas man.

– Det vi kommer att ge avdelningarna är ingen universallösning, utan individuellt framtagna metoder för att förbättra arbetsmiljön. Förhoppningen är såklart att vår insats genererar ännu bättre avdelningar, som har lättare att rekrytera och behålla sin personal. Glad vårdpersonal ger god vård, säger hon.

Många goda exempel

Förutom Mathilda Wahlström består teamet av två undersköterskor, en fysioterapeut och en projektledare, som alla arbetar sedan tidigare på Sahlgrenska. De är väl insatta i arbetsvillkoren på sjukhusets avdelningar.

– Det är väldigt värdefullt att vi är människor med erfarenhet av att arbeta i vården, och att vi har sett och varit delaktiga i många goda exempel på hur man kan lösa arbetsrelaterade problem, säger Magdalena Sterling, undersköterska.

Samarbetar med forskare

Från sjukhusledningens sida har man stora förhoppningar på projektet.

– Att vi använder oss av den stora kompetens och kunnighet som finns inom väggarna är viktigt. Men även att vi arbetar evidensbaserat, och i nära samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers, säger Lars Ryhede, biträdande sjukhusdirektör.

Institutionen för arbetsvetenskap och sociologi på Göteborgs universitet är med och utbildar resursteamet i samtalsmetodik inför projektstarten, och på Chalmers kommer studenter kunna skriva examensarbeten kopplade till projektet.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida