hälsa

Strikt diet gjorde patienter friska från diabetes typ 2

Strikt diet gjorde patienter friska från diabetes typ 2
Efter ett år hade 24 procent av personerna i interventionsgruppen gått ner 15 kilo eller mer. Arkivbild: Istockphoto

Tvärt emot vad många tidigare bedömt visar nu en brittisk studie att diabetes typ 2 är ett tillstånd som det går att bli frisk ifrån - med hjälp av enbart ändrad kost. Men det krävs en tuff diet och kraftig viktnedgång.

– Det är nu tydligt visat att sjuksköterskor eller dietister i primärvården kan få patienter som nyligen insjuknat i diabetes att bli så friska att de inte behöver ta några mediciner, säger Roy Taylor, professor i medicin och metabolism, till tidningen Läkemedelsvärlden.

Stark koppling till viktminskning

I studien ingick drygt 300 patienter från vårdcentraler i Skottland och England. De blev randomiserade till att antingen ingå i en interventionsgrupp eller vara kontrollgrupp där de fick standardbehandling, skriver Läkemedelsvärlden.

Personerna i interventionsgruppen fick en sträng diet som de skulle följa ett år.

Efter ett år hade nästan hälften (46 procent) av personerna i interventionsgruppen normala värden och inte längre någon diabetes. Det fanns ett tydligt samband mellan hur många kilo de gått ner. Bland dem som tappat 15 kilo eller mer var andelen som inte längre hade diabetes 86 procent.

Hälften lyckades följa dieten

Patienterna som ingick i interventionsgruppen slutade vid studiens början med sin medicinering för diabetes och högt blodtryck. De fick i stället en diet inriktad på viktnedgång.

  • Under de första tre-fem månaderna fick de kostdrycker som innehöll 825-853 kilokalorier per dag.
  • Efter det följde stegvis introduktion till vanlig mat under två-åtta veckor.
  • Därefter fick de hjälp att följa en diet för att behålla viktnedgången.

Drygt hälften av patienterna klarade att följa den stränga kosthållningen, men samtliga patienter, även de som avbröt dieten, ingår i analysen av resultaten.

Tre av fyra slapp mediciner

Vid studiens början var andelen patienter som tog läkemedel för sin diabetes lika stora i båda grupperna. Efter ett år var det 74 procent i interventionsgruppen som inte tog någon diabetesmedicin och 18 procent i kontrollgruppen.

”Våra resultat bekräftar att diabetes typ 2 som patienter haft upp till sex år inte behöver vara ett permanent, livslångt tillstånd”, skriver forskarna i artikeln, som publicerats i The Lancet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida