Utredda fall

Sjuksköterska struntade i ordination vid operation

Sjuksköterska struntade i ordination vid operation
Anestesisjuksköterskan arbetade som stafettsjuksköterska. Men kontraktet sades upp eftersom arbetsgivaren tyckte att sjuksköterskan misskötte sina uppgifter. Arkivbild: Mostphotos

En inhyrd anestesisjuksköterska vägrade bland annat att följa läkarens ordination under en operation. Till slut fick arbetsgivaren nog och sade upp kontraktet med sjuksköterskan.

Anestesisjuksköterskan arbetade som stafettsjuksköterska vid operationsenheten på sjukhuset. Men eftersom sjuksköterskan enligt arbetsgivaren misskötte sina uppgifter på en rad olika sätt sades kontraktet upp i förtid.

De brister i professionen som arbetsgivaren ansåg att sjuksköterskan hade var så allvarliga att en anmälan gjordes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Felaktiga beslut

Enligt chefen för anestesiverksamheten hade sjuksköterskan bland annat svårt för att samarbeta med teamet. I situationer där läkare normalt ska tillfrågas tog sjuksköterskan egna initiativ och beslut utan att förankra dem. I vissa fall var de medicinska besluten felaktiga.

I ett fall när narkosläkaren ordinerade Efedrin i samband med att patientens blodtyck föll vägrade sjuksköterska att ge det, med hänvisning till att det är fusk att göra så.

Vid ett tillfälle ska anestesisjuksköterskan ha maskventilerat med en hand men haft svårt att få i patienten luft. När narkosläkaren erbjöd sig att ta över andningsblåsan för att sjuksköterskan skulle kunna hålla andningsvägarna fria var även detta fusk, enligt sjuksköterskan.

Sjuksköterskan anklagas dessutom för att ha genat i flertalet arbetsuppgifter, ha avvikit i hanteringen av narkotikaklassade läkemedel och överlag brustit i dokumentationen.

Fusk var ironiskt skämt

Inspektionen för vård och omsorg har pratat med sjuksköterskan som förklarat att uttrycket ”det är fusk” var menat som ett inbördes ironiskt skämt riktat till en sjuksköterskekollega i salen.

När det gäller dokumentationen försvarar sig sjuksköterskan med att ingen hade berättat att identiska uppgifter skulle dokumenteras i tre olika system. Samtidigt medger sjuksköterskan att dokumentationen kunde gjorts bättre. I flera av journalerna saknas bland annat styrkor och doser på de läkemedel som getts.

Ivo kritiserar sjuksköterskan för den bristfälliga dokumentationen och för att inte ha följt narkosläkarens Efedrinordination.

Däremot håller Ivo inte med arbetsgivaren om att sjuksköterskan i sin yrkesutövning utgör en fara för patientsäkerheten. Sjuksköterskan har inte tidigare anmälts till Ivo och har fått fina vitsord från andra sjukhus som hen arbetat på i nära anslutning till sitt uppdrag i Gävle.

Diarienummer hos Ivo: 8.6.1-23680/2015-25.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida