Västmanland

Svårt rekrytera i Västerås – nu ställs operationer in

Svårt rekrytera i Västerås – nu ställs operationer in
På sjukhuset i Västerås tvingas operationer ställas in på grund av bristen på anestesisjuksköterskor. Arkivbild: Mostphotos

Bristen på narkospersonal gör att Västmanlands sjukhus i Västerås tvingas ställa in planerade operationer. Framför allt saknas det tillräckligt med narkossjuksköterskor. Flera har lämnat verksamheten på grund av missnöje med löneutvecklingen.

Enligt Vestmanlands Läns Tidning saknas det för närvarande två läkare och nio narkossjuksköterskor på operationsenheten. Det gör att operationssalar tvingas hålla stängt samtidigt som planerade operationer ställs in. Bara den här veckan har 41 operationer skjutits upp på grund av bristen på personal.

Handlar om lönerna

Operationsklinikens verksamhetschef, Christina Svedberg, säger att skälen till att personal slutar är flera. Några har gått i pension, andra har flyttat. I en del fall har det handlat om missnöje med lönerna och/eller arbetstiderna.

Men Vårdförbundets ordförande i Västmanland, Jani´ Stjernström, är tydlig med att det i första hand handlar om löneutvecklingen.

– I Västerås beror bristen på narkossjuksköterskor främst på att arbetsgivaren har haft svårt att argumentera för varför de har fått så små löneökningar i år, jämfört med andra grupper, säger hon till Vårdfokus.

Under 2017 har Vårdförbundets medlemmar på sjukhuset i Västerås fått en löneökning på i snitt 2,35 procent. Narkos- och operationssjuksköterskorna har däremot hamnat en bit under 2 procent.

– På operation vet våra medlemmar sitt värde och att de är eftertraktade. De vet också att det är svårt att få tag på bemanningssjuksköterskor som har deras kompetens. De känner sig lurade över att de lönemässigt inte blivit premierade i år, säger Jani´ Stjernström.

Förra året fick anestesisjuksköterskorna ett betydligt högre lönepåslag jämfört med andra.

Svårt göra lönekarriär

– Det är ett problem att arbetsgivaren hela tiden ska kompensera olika grupper mot varandra. Det är ett katten på råttaspel där de andra alltid ska hinna ifatt. Det gör att medarbetarna inte ser någon röd tråd i lönebildningen, de vet inte vad de ska satsa på för att långsiktigt kunna göra en lönekarriär.

En annan orsak till svårigheterna att behålla personal är enligt Jani´ Stjernström att Vårdförbundet och Region Västmanland nyligen har tecknat ett nytt regionalt arbetstidsavtal för dem som arbetar natt. På operation har de länge haft ett eget avtal som arbetsgivaren nu vill säga upp och ersätta med nattavtalet.

– Vi har sagt till våra medlemmar att vi kommer att se till att de får behålla värdet av sitt avtal om det blir sämre än det de har i dag. Men det har ändå skapat en oro. En del tror att de kommer att förlora ekonomiskt på det. Och vi vet att om en rör på sig så brukar man få med sig några stycken, säger Jani´ Stjernström.

Få vill specialistutbilda sig

Att rekrytera nya är inte helt lätt. Det råder brist på specialistutbildad narkos- och operationspersonal över i stort sett hela landet. Och för framtiden ser det inte heller ljust ut. Enligt Vestmanlands Läns Tidning har Mälardalens högskola inte ens haft tillräckligt med sökande till alla utbildningsplatser på anestesiutbildningen.

– De allmänsjuksköterskor jag träffar ute vill inte gå en specialistutbildning om de inte får den betald, säger Jani´ Stjernström.

Vårdförbundet i Västmanland har försökt att få till ett kollektivavtal med regionen om införandet av akademisk specialistutbildning, AST. Men hittills har det stupat på att arbetsgivaren inte vill släppa kravet på att den som fått lön under utbildningen efter examen måste stanna minst två år som anställd i regionen.

– De tycker att hot är bättre än smörjmedel. Men det gör att våra medlemmar går till andra arbetsgivare som har bättre villkor när det gäller specialistutbildning, säger Jani´ Stjernström.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida