Svensk sjuksköterskeförening protesterar mot Sverigedemokraternas vårdpolitik

Vårdpersonal som möter gömda flyktingar ska ringa polisen, anser Sverigedemokraterna. Svensk sjuksköterskeförening uppmanar alla i vården att ta avstånd från det.

Sverigedemokraterna, SD, vill att gömda och papperslösa flyktingar ska betala den fulla kostnaden för sjuk– och tandvård. Dessutom ska vårdpersonal vara skyldig att larma polis och den som vägrar ska straffas.

– Det är inte synd om flyktingar som har fått avslag. De ska inte ens finnas i Sverige, uppger Sverigedemokraternas presstjänst.

Upprop i humanitetens namn

I dag går därför Svensk sjuksköterskeförening, SSF, ut med ett upprop där man uppmanar alla som arbetar i vården att aktivt agera mot en främlingsfientlig vårdpolitik.

– Före valet var deras idéer kanske inte så allmänt kända, som till exempel att vårdpersonal ska ringa polisen. Det finns en oro i vården om hur deras arbete kan påverkas, därför är det viktigt att vi som är företrädare går ut och lägger ribban, säger Ania Willman, ordförande i SSF.

Bryter mot principen om humanitet

I onsdags antog föreningens högsta beslutande organ uttalandet. Styrelsen och alla sektioner ställde sig enhälligt bakom det.

SD menar att flyktingarna vistas här illegalt och att alla som uppmärksammar ett brott måste agera?

– Nej, det bryter mot principen om humanitet. Om en lag är fel är man skyldig att protestera. Vårdpersonal ska inte agera polis, säger Ania Willman.

Men när det gäller misshandlade barn är vårdpersonal skyldig att larma myndigheterna?

– Fast då är man också på offrets sida. Det bryter inte mot principen om humanitet, säger Ania Willman.

Hon har inte hört talas om att någon i vården har ringt polisen, tvärtom är det många som hjälper flyktingar.

– Det finns också landsting som har tagit ställning för dem, säger Ania Willman.

Ny lag väntas nästa år

Vårdförbundet driver också frågan om vård på lika villkor. Tillsammans med SSF, andra yrkes- och fackförbund, frivilligorganisationer och kyrkor har man formulerat ett gemensamt ställningstagande för att papperslösa skall få tillgång till subventionerad vård, kallat Rätt till vård-initiativet.

Socialminister Göran Hägglund har tidigare gjort klart att papperslösa ska ha full rätt till vård och nästa år kan det komma en ny lag. Senast den 31 maj 2011 ska en statlig utredning vara klar som ger förslag på en utvidgad skyldighet för landstingen att erbjuda subventionerad vård för asylsökande, gömda och papperslösa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida