Coronaviruset

”Svensk vård är rustad och tränad för det här”

”Svensk vård är rustad och tränad för det här”
Matilda Bragd, smittskyddssjuksköterska i Region Jönköping. Foto: Privat

Sjuksköterskan Matilda Bragd har bråda dagar. Efter det första bekräftade fallet av coronavirus i Sverige har en våg av frågor sköljt över henne och kollegerna på smittskyddet i Jönköping.

– Både bland allmänheten och vårdpersonal är oron påtaglig. Men man kan känna sig trygg med de rutiner vi har i Sverige, säger Matilda Bragd.

I fredags hamnade Region Jönköping och Ryhovs sjukhus i mediernas blickfång. Efter flera veckors rapportering om hur det nya coronaviruset har spridits från Kina och vidare ut i värden stod det klart att Sverige hade fått sitt första bekräftade fall.

Det visade sig handla om en kvinna i 20-årsåldern som hade besökt det svårast drabbade området i Kina, staden Wuhan. När hon återvände till Sverige den 24 januari var hon frisk, men fick efter några dagar en besvärande hosta.

För smittskyddssjuksköterskan Matilda Bragd, som jobbar på Region Jönköpings smittskyddsenhet tillsammans med ytterligare en sjuksköterska och en läkare, har det varit mycket att göra sedan provsvaret kom. De har till uppgift att kartlägga kontakter, ta prover och gå ut med information för att minimera spridningen av smittsamma och potentiellt farliga sjukdomar.

– I det här fallet agerade patienten exemplariskt. Hon höll sig borta från andra och kontaktade sjukvården direkt när symtomen visade sig. Hon hämtades av ambulans och isolerades direkt. Tillsammans med Folkhälsomyndigheten kunde vi snabbt konstatera att hon hade varit frisk den korta tid hon vistades ute bland andra, och därför inte kan ha smittat någon, säger Matilda Bragd.

Felaktig bild av smittspridning

Budskapet möttes dock av ifrågasättanden, och gör så fortfarande, inte minst i nyhetsmedier. Misstron grundar sig till stor del på en artikel i den anrika vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine, som beskrev hur en kvinna i Tyskland hade smittat arbetskollegor med coronaviruset trots att hon inte visade några symtom. En liknande händelse i Sydkorea har lyfts fram. I båda fallen har det senare visat sig att personerna faktiskt hade känt sig sjuka och tagit febernedsättande medicin.

I dagsläget pekar det mesta på att smittan huvudsakligen förs vidare från dem som uppvisar tydliga sjukdomssymtom.

– Vi utgår från svenska och internationella myndigheters rekommendationer och uppgifter. Vi har till uppgift att skydda befolkningen och ger de svar vi kan, men vi kan inte säga exakt vad som kommer att hända framöver. Den ovissheten tror jag gör att människor söker alternativ information, som tyvärr ofta är felaktig och riskerar att förstärka oron, säger Matilda Bragd.

Många oroade ringer

Under helgen har ett tjugotal personer ringt till 1177 Jönköping. Ytterligare några har kontaktat vårdcentraler och smittskyddet. Många är rädda för att smittan nu fått fäste i regionen och att flera ska bli sjuka. Andra hör av sig och berättar att de fått sjukdomssymtom efter en utlandsresa. Förutom den kvinna som nu visat sig bära på coronaviruset har ett tjugotal personer testats i Sverige, samtliga har varit friska.

För att det ska bli aktuellt med provtagning räcker det inte med att en person har feber eller luftvägssymtom, den måste också ha vistats i det utsatta området i Kina eller ha varit i kontakt med personer som konstaterats vara smittade av coronaviruset. Den som uppfyller kriterierna uppmanas att kontakta sjukvården, som ordnar med transport.

Vid misstanke om smitta tas prover från näsa-svalg eller från upphostat slem. Det skickas till Folkhälsomyndigeten för analys, och svaret kommer inom ett dygn. Under den tiden hålls den misstänkt sjuka isolerad.

Sjukvårdspersonal ställer frågor

Även bland sjukvårdspersonal är det många som är oroliga och har frågor. Det har Matilda Bragd och hennes kolleger på smittskyddet märkt av de senaste dagarna. Deras arbete handlar även vanligtvis om att sprida ett lugn och att säkerställa att personalen har rätt utrustning samt tillräckligt med kunskap och träning för att kunna möta patienter med en potentiellt smittsam och farlig sjukdom.

– Vi har ett bra samarbete med andra smittskyddsenheter och Folkhälsomyndigheten, som gör mig trygg. Vi har bra utrustning och rutiner på plats. Vårt budskap är att om man följer rekommendationerna så finns det ingen anledning till oro, säger Matilda Bragd.

Den kvinna som är smittad med coronaviruset är inte allvarligt sjuk, men vårdas fortfarande på en infektionsavdelning i Jönköping där det finns isoleringsrum med slussar som gör att smittan inte kommer ut på avdelningen.

För att hon ska kunna skrivas ut från sjukhuset och förklaras som icke-smittspridande krävs negativa svar två gånger i rad på ett paket med prover, som innefattar prov från luftvägar och blod samt urin- och avföringsprover.

Ska hindra större spridning

Nästa utmaning för vården blir att ta hand om de elva svenskar som i söndags kom hem till Sverige efter att ha evakuerats från Wuhan i Kina. Ingen av dem är hemmahörande i Jönköping, men Matilda Bragd berättar att de nu slussats vidare till en slags frivillig hemkarantän.

– De har ingått ett muntligt avtal med vården om att minimera risken för smittspridning genom att hålla sig hemma i avskildhet och att höra av sig vid minsta symtom på sjukdom. Svensk vård är rustad och tränad för det här. Vi kommer säkert att se ytterligare enstaka fall, men jag är ganska säker på att vi kan hindra större spridning, säger Matilda Bragd.

Sjuka och döda i coronaviruset

  • 20 636 personer har bekräftats smittade av det nya coronaviruset, 2019-nCoV.
  • En majoritet, 20 444, av de smittade är i Fastlandskina.
  • Bland övriga drabbade länder utmärker sig Japan med 20 fall, Thailand med 19 fall och Singapore med 18 fall.
  • Hittills har 427 personer dött till följd av nya coronaviruset, varav 425 i Fastlandskina, en i Hongkong och en i Filippinerna

Källa: Johns Hopkins University. Uppgifter hämtade 09.00 tisdagen den 4 februari 2020.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida