internationell jämförelse

Sverige har få sjuksköterskor jämfört med våra grannländer

Sverige har få sjuksköterskor jämfört med våra grannländer
Antalet sjuksköterskor per capita har ökat i nästan samtliga länder sedan år 2000. Arkivbild: Mostphotos

Övriga nordiska länder har betydligt fler sjuksköterskor per invånare. Det visar den senaste OECD-rapporten som har jämfört vården i ett stort antal länder i världen.

I OECD-rapporten Health at a glance jämförs antalet sjuksköterskor per 1 000 invånare. Högst ligger Schweiz och därefter kommer våra nordiska grannländer. Sverige ligger något över genomsnittet för de 43 länder som ingår i OECD:s jämförelse – men efter länder som Tyskland, Irland och USA.

 • Norge: 17,3
 • Danmark: 16,7
 • Island: 15,5
 • Finland: 14,7
 • Sverige: 11,1
 • Genomsnitt OECD: 9,0

Liten ökning i Sverige

Antalet sjuksköterskor per capita har ökat i så gott som samtliga länder sedan år 2000. Ökningen i Sverige har dock varit relativt liten jämfört med till exempel Finland och Danmark.

När det gäller läkare ligger Sverige relativt högt, med 4,2 läkare per 1 000 invånare. Av de nordiska länderna är det endast Norge som har något mer. Snittet för OECD-länderna är 3,4.

Sverige har lägst antal vårdplatser i Europa: 2,4 per 1 000 invånare.

Många friska äldre

Allt fler lever länge. Vid 65 års ålder kan man förvänta sig att leva i snitt 20 år till. Däremot är det stor skillnad på hur friska de åren är. Sverige ligger i topp med drygt 16 friska år, medan det i Lettland eller Slovakien bara handlar om 4 år.

Andra intressanta fakta från OECD-undersökningen:

 • Finland och Sverige ligger i särklass högst när det gäller barndiabetes.
 • Däremot ligger Sverige lågt när det gäller andelen vuxna med diabetes. Mexico, Turkiet och USA har de högsta siffrorna.
 • Sverige är bland de länder som har minst antal personer som röker dagligen. Flest rökare har Indonesien, Turkiet och Grekland.
 • Sverige har relativt låg alkoholkonsumtion jämfört med övriga länder. Vårt grannland Danmark utmärker sig genom att ha en rekordstor andel av befolkningen som regelbundet super sig fulla.
 • Grönsaker och frukt äter vi i Sverige mer än i många andra länder.
 • Sverige ligger i topp när det gäller fysisk aktivitet. 79,5 procent ägnar sig åt ”måttlig fysisk aktivitet” varje vecka.
 • Sverige har en lägre andel överviktiga än genomsnittet för OECD-länderna.

Hela OECD-rapporten Health at a glance hittar du här.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida