Prehospital vård

Svidande kritik mot SOS Alarm

Svidande kritik mot SOS Alarm
Efter fyra år hos SOS-Alarm gav Per-Anders Nordström upp och bytte jobb.

SOS Alarm har varken de resurser eller den kompetens som krävs för att sköta ambulansprioriteringarna, anser SOS-sjuksköterskan Per-Anders Nordström som riktar hård kritik mot företagets förmåga att bedöma allvarliga sjuk- eller olycksfall.

Han för fram för sina synpunkter i en debattartikel i Dagens Samhälle, under rubriken ”SOS Alarm klarar inte sitt uppdrag”.

Enligt Per-Anders Nordström, som efter fyra år nyligen har lämnat företaget, tvingas sjuksköterskorna på SOS Alarm dagligen ägna mycket tid åt att hitta patienter med livshotande tillstånd som felbedöms av icke sjukvårdsutbildade SOS-operatörer och som därför får vänta farligt länge på ambulans.

”Låt landstingen ta över”

Han är övertygad om att det skulle fungera bättre om landstingen och regionerna själva tog över ansvaret för prioriteringarna och lät sjuksköterskor göra bedömningarna. Så är det i exempelvis Uppsala och Västmanland. Samma sak är på gång i Sörmland, Västra Götaland och Skåne.

Ett problem är väl att SOS Alarm har haft svårt att rekrytera sjuksköterskor. Varför skulle det bli lättare om landstingen tog över?

– Jag tror att landstingen på ett annat sätt förstår att utnyttja sjuksköterskornas akademiska kompetens för att utveckla verksamheten. Det har man en vana av inom offentlig verksamhet. SOS har hittills misslyckats med det, säger Per-Anders Nordström till Vårdfokus.

Talar för döva öron

Han anser att vårdpersonalen inom SOS Alarm talat för döva öron när de påtalat att bristerna i bedömningarna beror på otillräcklig medicinsk kunskap hos larmoperatörerna, vilket är en viktig anledning till att han och andra sjuksköterskor valt att lämna verksamheten.

Vårdfokus har sökt ansvariga inom SOS Alarm för en kommentar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida