Hjärtsvikt

Tack vare Marie-Louise får patienterna rätt vård

Tack vare Marie-Louise får patienterna rätt vård
Marie-Louise Edvinsson såg till att Skånes universitetssjukhus i Lund fick en standardvårdplan för patienter med hjärtsvikt.

Efter att en standardvårdplan för patienter med hjärtsvikt införts i Lund har dödligheten och återinläggningarna sjunkit dramatiskt. Det visar en uppföljning som gjorts av sjuksköterskan och hjärtsviktsforskaren Marie-Louise Edvinsson.

– Det var definitivt ingenting jag hade förväntat mig. Jag blev verkligen förvånad över resultaten, säger Marie-Louise Edvinsson som har lång erfarenhet som sjuksköterska vid akutmottagningen i Lund och är doktor i medicinsk forskning. Hennes specialitet är just hjärtsvikt.

När hon för några år sedan följde upp en tidigare studie på hjärtsviktspatienter vid Skånes universitetssjukhus i Lund upptäckte hon att situationen för den här gruppen patienter inte hade förbättrats nämnvärt jämfört med hur det såg ut tio år tidigare. Detta trots att kunskapen om sjukdomen hade ökat under perioden, nya läkemedel hade utvecklats och nya undersökningsmetoder tillkommit.

Följde inte riktlinjerna

– Jag blev bestört över att vi inte erbjöd de här patienterna bättre vård. Att vi som universitetssjukhus inte följde Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hjärtsvikt var inte okej, säger Marie-Louise som sitter med i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret för hjärtsvikt, Rikssvikt.

Resultaten var så nedslående att hon beslutade sig för att ta fram en standardvårdplan för hjärtsviktsvården vid universitetssjukhuset i Lund. Den infördes 2015 på prov vid en av sjukhusets två internmedicinska avdelningar.

I korthet går den ut på att patienten redan vid ankomsten till akuten ska behandlas med rätt läkemedel och bli undersökt med de allra bästa metoderna.

Bland annat tas blodprov för att med hjälp av NT-proBNP kunna följa sjukdomsutvecklingen. Det är en analys som Marie-Louise i sin tidigare forskning kunnat visa fungerar mycket väl som hjärtsviktsmarkör.

När patienten flyttas över till medicinavdelningen blir hen omhändertagen av ett multiprofessionellt team.

Färre behöver skrivas in igen

Efter att ha jämfört data från 2014 med hur det såg ut för hjärtsviktspatienterna 2017 kan Marie-Louise nöjt konstatera att:

  • Ettårsmortaliteten, det vill säga hur stor andel av patienterna som hade avlidit ett år efter insjuknandet, mer än halverades, från 34 till 14 procent.
  • Medellivslängden ökade från 82 till 85 år.
  • Återinskrivningarna inom 30 dagar minskade från 30 till 5 procent.

Införandet av en standardvårdplan med nya rutiner som inte minst läkarna måste följa var inte helt enkelt.

– Men jag är envis och kan belägga allt jag gör. Genom att vara närvarande, komma när det uppstår frågor och ständigt utbilda har jag till slut fått med mig det multiprofessionella teamet, säger Marie-Louise.

I dag är standardvårdplanen inte längre något försök. Den är numera införd på båda medicinavdelningarna och på mava, den medicinska akutvårdsavdelningen i Lund.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida