Forskning

Tarmbakterier kan skydda äldre kvinnors skelett

Tarmbakterier kan skydda äldre kvinnors skelett
Osteoporos, benskörhet, blir vanligare i hög ålder. Efter 80 år har en majoritet av kvinnorna sjukdomen. Bild: TT

Hälsofrämjande tarmbakterier minskade benskörheten, visar en ny studie från Sahlgrenska akademin. Bland kvinnorna som fick probiotika ett år halverades benförlusten.

Att tillföra bakterier, så kallad probiotika, till tarmfloran för att bli mer hälsosam är en het trend. Nu har svenska forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet för första gången kunnat visa att probiotika kan ha effekt mot benskörhet, vilket öppnar för förebyggande av frakturer.

Pulver med mjölksyrabakterier

Studien är genomförd på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal. 90 äldre kvinnor, i genomsnitt 76 år gamla, fick varje dag under ett år ta ett pulver som antingen innehöll mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri eller placebo.

Efter ett år mättes kvinnornas benförlust i underbenen med datortomografi, och jämfördes med mätningar som gjorts när studien inleddes. Det visade sig att kvinnor som fått pulver med aktiva bakterier bara hade förlorat hälften så mycket ben i skelettet jämfört med dem som fått placebopulver.

De som fått probiotikapulvret hade inte mer biverkningar än de som fått placebo.

Effektivt förebyggande

Tidigare forskning har visat att tarmbakterier påverkar skelettet hos möss. Den nya studiens resultat kan få stor betydelse enligt forskarna, eftersom den visar effekt även hos människor.

– Äldre kvinnor är den grupp som har störst risk att drabbas av benskörhet och frakturer. Att vi kunnat visa att behandling med probiotika kan påverka deras benförlust innebär ett paradigmskifte. Probiotikabehandling kan bli ett effektivt och säkert sätt att förhindra benskörhet hos många äldre i framtiden, säger Mattias Lorentzon, överläkare och professor i geriatrik vid Sahlgrenska akademin.

Hälsofrämjande egenskaper

Lactobacillus reuteri 6475 är en bakterie som anses ha flera hälsofrämjande egenskaper och finns i en rad olika kosttillskott. Den finns även naturligt i människans magtarmkanal.

Sammansättningen av tarmfloran har tidigare visat sig ha samband med vissa tillstånd och sjukdomar. Hur bakterierna påverkar processen är ännu inte kartlagt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida