Tbc-målet. Enligt vittne återanvändes munskydden av besparingsskäl

Tbc-målet. Enligt vittne återanvändes munskydden av besparingsskäl
Enligt Vårdförbundets huvudskyddsombud ska verksamhetschefen ha sagt att engångsskydden återanvändes av besparingsskäl. Arkivbild: Colourbox

Återanvändning av engångsmunskydd var enligt verksamhetschefen en rutin som hade införts av besparingsskäl. Det uppgav Vårdförbundets huvudskyddsombud på Centralsjukhuset i Kristianstad när hon i dag vittnade i det så kallade tbc-målet i Kristianstad tingsrätt.

I februari 2009 insjuknade en sjuksköterska på infektionskliniken i Kristianstad med feber. Efter flera veckors utredande konstaterades att hon hade drabbats av en tuberkulosinfektion i lymfkörtlarna, med spridning till levern och mjälten. Hon hade bland annat vårdat en patient med öppen lungtuberkulos.

Samma bakterier

I efterhand har det visat sig att sjuksköterskan bar på samma bakterier som patienten. Som Vårdfokus tidigare berättat har det förts fram starka misstankar om att sjuksköterskan smittades på grund av att engångsmunskydden på avdelningen återanvändes eftersom det var rutin på avdelningen.

Det är bakgrunden till att den dåvarande verksamhetschefen nu står åtalad för miljöbrott.

Vid förhören i tingsrätten i dag vittnade Vårdförbundets dåvarande huvudskyddsombud på lasarettet, Christina Axén-Brodersen, om hur hon hade fått reda på händelsen. Hon berättade att sjuksköterskan kontaktade Vårdförbundet för att få hjälp med en arbetsskadeanmälan.

Christina Axén-Brodersen vittnade om hur hon via telefon tog kontakt med verksamhetschefen, som nyss hade återkommit från sin semester men som just då satt och läste den avvikelserapport som den tbc-smittade sjuksköterskan skrivit.

För att bringa ner kostnaderna

Verksamhetschefen bekräftade i telefonen att den smittade sjuksköterskan och den tbc-sjuka patient som hon hade vårdat bar på samma bakteriestam. Sjuksköterskan hade varit inne hos patienten cirka 25 gånger.

– Verksamhetschefen sa att återanvändning av engångsskydd var en rutin som hade införts för att bringa ner kostnaderna, berättade Christina Axén-Brodersen.

Hon berättade också att verksamhetschefen inte hade gjort någon anmälan till Arbetsmiljöverket och att hon gav honom en frist på en dag att göra en sådan. Dagen därpå lämnade båda in var sin anmälan.

I dag vittnade också en före detta avdelningschef om att hon våren 2005 hade infört en rutin om att engångsmunskydd aldrig får återanvändas. Men den rutinen kände varken den insjuknade sjuksköterskan eller en av hennes kolleger, som också vittnade i dag, till.

Den läkare från infektionskliniken i Lund som behandlat sjuksköterskan för hennes tuberkulos vittnade strax före lunch i dag. Han ansåg att sannolikheten för att sjuksköterskan skulle ha smittats någon annan stans än på arbetet är hypotetisk.

Inget hundraprocentigt skydd

Samtidigt konstaterade han att inget munskydd ger ett hundraprocentigt skydd och att smittan även kan finnas i slussen mellan avdelningen och patienten.

Läkaren berättade också att man även på infektionskliniken i Lund tidigare har återanvänt engångsmunskydd. Frågan är hur långt tillbaka i tiden. Den tbc-smittade sjuksköterskan arbetade på infektionskliniken i Lund innan hon fick arbete i Kristianstad. Enligt henne var det åtminstone på hennes tid rutin i Lund att inte återanvända engångsskydden.

Rättegången inleddes i går och beräknas vara avslutad vid 16.30 i eftermiddag. Dom väntas om två veckor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida